Obavijest tržnim proizvođačima krumpira

U prva tri mjeseca kalendarske 2022. bilježili smo značajno manje količine oborina od mnogogodišnjih prosjeka (u središnjem dijelu Međimurja čak -53,7 % od višegodišnjih očekivanja), pa je sredinom zadnje dekade mjeseca ožujka započela ranija sadnja krumpira (još nešto raniju sadnju su ograničavale niske temperature zraka). Ipak zbog značajno nižih temperatura u proteklom mjesecu travnju (zabilježena 0,5°C niža mjesečna temperatura od prosjeka) većina je usjeva krumpira započela nicanjem tek sredinom zadnje dekade mjeseca travnja (npr. zabilježeno 24.4. 2022. u Murskom Središću na pokusnim poljima gdje je sadnja obavljena 25.3. 2022. sa sortama krumpira Arizona, Esmee i Severina) ili pri nešto kasnijoj sadnji koja je obavljena 8.4. 2022. u okolici Čakovca (sorte krumpira Severina, Rashida, Rosi i Camelia) usjev je nicao 29.4. 2022. ili samo 4 dana kasnije u odnosu na ranije navedenu vrlo ranu sadnju!

U nešto manje od mjesec dana nakon nicanja krumpira na području većine mjernih mjesta smo zabilježili <50 mm oborina (npr. u okolici Belice smo u danima 25.4.-23.5. 2022. zabilježili samo 32,0 mm kiše)! U prve dvije dekade mjeseca svibnja o.g. u središnjem dijelu Županije je zabilježeno 18,6 mm kiše ili 74,7 % manje od očekivanog mjesečnog prosjeka. U istom je razdoblju prosječna temperatura zraka  čak +2,7°C veća od mjesečne vrijednosti (npr. na lokalitetu Belica  – vidi Tablicu 1.)!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za patogenezu uzročnika bolesti krumpira (Alternaria, Phytophthora) tijekom prve dvije dekade mjeseca svibnja 2022. godine na nekim lokalitetima zapadnog i središnjeg dijela, te uz riječne doline u istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-23.5. 2022. (6.00)

Vlaženje lišća (min)

1.-23.5. 2022. (6.00)

Vlažnost zraka (%) 1.-23.5. 2022. (6.00) Prosječna temperatura 1.-23.5. 2022. (6.00)
Železna Gora 15,8 mm 4.210 minuta 67,32 18,81°C
Belica 18,6 mm 6.975 minuta 71,57 17,97°C
M. Središće 16,4 mm 8.705 minuta 76,77 17,48°C
Novakovec 39,4 mm 4.755 minuta 76,46 17,31°C
Kotoriba 23,0 mm 3.520 minuta 71,00 18,64°C
Donja Dubrava 10,8 mm 8.520 minuta 67,64 18,10°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

 

U posljednja dva tjedna čak je čak je šest dana najviša dnevna temperatura u hladovini bila >28°C (od 28,4° do 31,8°C)! Krumpir kao “planinska” biljka traži mjesečno dobro raspoređenih 100-120 mm oborina, a “slabije podnosi” temperature zraka >28°C! Stoga zadnjih 10-ak dana proizvođači dojavljuju prve štete na cimi od visokih temperatura i štetnog UV zračenja. Proteklog vikenda nismo zabilježili najavljene značajnije oborine (>20 mm). Temperature oko 30°C očekujemo i tijekom sutrašnjeg dana, a manje količine oborina očekujemo sredinom ovog tjedna (<10 mm)! Usjeve krumpira je potrebno i poželjno navodnjavati!

U takvim je uvjetima vrlo je mala opasnost od vrlo rane pojave krumpirove plijesni ili plamenjače (Phytophthora infestans) (kao primjerice 2019. i protekle 2021. godine), dok prognozni modeli ukazuju na visoke početne uvjete za razvoj koncentrične pjegavosti (Alternaria solani), naročito na osjetljivim sortama krumpira. Ove smo godine prvih 30-ak dana od nicanja krumpira (25.4.-23.5. 2022.) pomoću prognoznog modela “TOMCAST” (za predviđanje koncentrične pjegavosti – Alternaria) na području središnjeg Međimurja došli do zbroja 33, te očekujemo moguće prve simptome ove bolesti na osjetljivim sortama krumpira!

Najviše će temperature zraka ovog tjedna biti u rasponu 25° do 31°C a osvježenje s padom navedenih vrijednosti očekujemo tek krajem mjeseca svibnja (od 28.5.)!

Ovisno o rokovima sadnje usjevi krumpira se nalaze u različitom razvojnom stadiju, ali općenito je cima krumpira zbog nedostatka oborina i visokih svibanjskih temperatura zraka slabije razvijena nego prethodnih sezona: neke rane i srednje rane sorte krumpira posađene krajem mjeseca ožujka i ako su navodnjavane kišenjem ovih dana svojom cimom počinju “zatvarati redove” (npr. Adora, Colomba, Riviera, Severina, Lucinda, Camelia, Bellarosa i dr.), dok su na poljima sa kasnijom sadnjom usjevi krumpira sa slabijim razvojem cime. Tržnim proizvođačima krumpira preporučujemo u narednim danima redovito kontrolirati usjeve krumpira na moguću vrlo ranu pojavu koncentrične pjegavosti (Alternaria). Od početka novog milenija, s globalnim klimatskim promjenama i sadnom tolerantnih sorti krumpira na cistolike nematode (Globodera),  koncentrična pjegavost (Alternaria solani) sve se više pojavljuje u Međimurju (naročito nakon 2002. godine). Stoga u mjerama zaštite valja koristiti kombinirane pripravke ili miješati djelatne tvari koje daju dobru zaštitu cime krumpira protiv obje bolesti (Alternaria, Phytophthora) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Preporučujemo započeti sa mjerama usmjerene zaštite krumpira od uzročnika ove bolesti (Alternaria), naročito rane i srednje rane sorte koje su vrlo osjetljive.

Kontrolirati i polja krumpira sa manje razvijenom cimom koja se nalaze blizu mjesta gdje se odlažu odbačene hrpe prošlogodišnjih gomolja, zbog moguće opasnosti da se uzročnik plamenjače (Phytophthora) vjetrom/kišom proširi sa “izvorišta” na usjeve!

 

 

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida. Svi izolati prikupljeni u 2018. i 2019. bili su osjetljivi na aktivnu tvar mandipropamid (vrlo djelotvorna djelatna tvar na plamenjaču krumpira i rajčice) (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

 

U prvim aplikacijama poželjno je dodati folijarna “bio-gnojiva” s naglašenim sadržajem aminokiselina, vitamina i/ili morskih algi, a naknadno kompleksna mineralna vodo-topljiva hranjiva s naglašenim sadržajem kalija i mikro-elemenata!

 

VAŽNO: U uvjetima iznadprosječno toplog i suhog svibanjskog razdoblja očekujemo i raniju pojavu ličinki krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Na krumpirištima uzgajanim iz dvogodišnjeg (farmerskog) sjemena preporučujemo pratiti pojavu njihovih odraslih oblika, odloženih jaja i nepredvidljivu prvu pojavu ličinki prezimljujuće populacije! Mjere usmjerene zaštite protiv krumpirove zlatice planirati s pojavom prvih ličinki!

Projektom istraživanja osjetljivosti krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u kontinentalnom dijelu Hrvatske potvrđena je rezistentnost (otpornost) ovog štetnika na veći broj različitih skupina insekticida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb i Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr). Nešto bolja učinkovitost očekuje se primjenom pripravaka iz skupine neonikotinoida, zatim skupine diamida, semikarbazona i spinosina . Dobro je kombinirati navedene skupine insekticida! Primjerice, premda je potvrđena rezistentnost na većinu sintetskih piretroida, gotova tvornička mješavina lambda-cihalotrina sa klorantraniliprolom bila je protekle dvije sezone u Međimurju vrlo učinkovita pri suzbijanju krumpirove zlatice!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis