Obavijest vinogradarima

Razvoj vinove loze vrlo je intenzivan  uslijed relativno visokih temperatura zraka, srednje dnevne temperaturama zraka sa vrijednostima od 18-22 C, maksimalnim 29 C.

Prva primarna zaraza peronosporom vinove loze (Plasmopara viticola) zabilježena  1. svibnja na većini lokaliteta Zagrebačkog vinogorja i Gradu Zagrebu

Krajem proteklog tjedna bilježimo završetak inkubacijskog razdoblja te se u nedovoljno štićenim vinogradima mogu naći simptomi peronospore u vidu uljnih pjega.

 

Tijekom proteklih 10-tak dana bilježimo i vrlo visoku vlagu zraka (70-98% ) koja uz temperature zraka od 25-28C pogoduje  pepelnici vinove loze (Uncinula necator) pa je potrebno voditi brigu i o pojavi i razvoju  ove bolesti.

 

Obzirom da meteorolozi najavljuju oborine i nestabilno vrijeme i u narednom periodu te zbog intenzivnog porasta mladica potrebno je obaviti zaštitu vinove loze.

Za suzbijanje   plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) predlažemo:

Mikal premium F, Mikal flash, Momentum trio, Curzate F,  Magma Triple, Pergado F,  Equation Pro, Fantic F, Orvego SC, Ampexio, Azimut 80 WG, Orondis, Cabrio top,  i dr.

Za zaštitu protiv  pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) predlažemo primjenu fungicida:

Stroby DF ili Zato 50 WG, Collis SC, Mystic EC, Nativo WG, Sugoby, Talendo EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC, Cabrio top DF, i dr.

Moguća je primjena i sumpornih pripravaka.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 Sukladno novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 u članku 73 stavak 8 propisano je:

„ Profesionalni korisnik obavezan je voditi i čuvati evidenciju o uporabi sredstava na razdoblje od 3 godine uključujući i račune za kupljene pesticide“

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo.

 

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

Pripremi za ispis