Obavijest proizvođačima soje

Nakon nicanja soje moguće je suzbijanje korova nekim od herbicida :

Naziv sredstva Vrsta korova Vrijeme primjene
BASAGRAN 480 jednogodišnji širokolisni korovi Između 1. i 3. troliske (BBCH 11-13)
HARMONY SX Šćirevi, čvorasti,  kamilice, mišjakinja, štavelj,

jednogodišnji širokolisni korovi

Primjenjuje se od prvih troliski do visine biljke 10 – 15 cm (BBCH 12 – 14), a korovi imaju 2 do 4 lista.
PULSAR 40 jednogodišnji širokolisni korovi

višegodišnji širokolisni korovi

travni korovi

Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) u stadiju razvoja 2-4 prava lista usjeva (BBCH 12 – 14).
CORUM jednogodišnji širokolisni korovi

jednogodišnji travni korovi

Nakon ranog nicanja (rani post-em), kada je usjev dostigao stadij razvoja 1. troliske (BBCH 11) i kada su širokolisni korovi u ranim razvojnim stadijima.
SALTUS jednogodišnji širokolisni korovi

višegodišnji širokolisni korovi

 

Nakon nicanja (post-em) u stadiju razvoja 2-4 troliske (BBCH 12-14)
QUICK 5 EC travni korovi

 

Nakon nicanja kulture i korova. Stadij razvoja kulture: Od stadija dva lista (BBCH 12) do kraja intenzivnog porasta stabljike (BBCH 39).
FUSILADE FORTE jednogodišnji travni korovi

višegodišnji travni korovi

U fazi od 2 do 4 lista korova.

Soja se smije tretirati samo prije početka cvatnje.

GRAMINIS 05 EC jednogodišnji travni korovi

višegodišnji travni korovi

Soja i ostale uljarice smiju se tretirati samo prije početka cvatanja.
LEOPARD 5 EC jednogodišnji travni korovi

višegodišnji travni korovi

Samo prije početka cvatnje kulture. u soji u stadiju razvoja 13-20 prema BBCH skali
SELECT SUPER jednogodišnji travni korovi

višegodišnji travni korovi

Smije se koristiti samo do početka cvatnje
TARGA jednogodišnji travni korovi

višegodišnji travni korovi

 Primjenjuje se nakon nicanja usjeva i travnih korova u vrijeme kada korovi razviju 3-6 listova
BENTA 480 SL jednogodišnji širokolisni korovi Vrijeme primjene: Usjev visine 8-12 cm, u stadiju 1-3 lista (BBCH 11-13).
BENTA SUPER jednogodišnji širokolisni korovi  Vrijeme primjene: Usjev visine 8-12 cm, u stadiju 1-3 lista (BBCH 11-13).
SECURE jednogodišnji travni korovi

višegodišnji travni korovi

Primjenjuje se od razvijena dva lista do 9 i više izduženih internodija (BBCH 12-39).
ZETROLA jednogodišnji i višegodišnji monokotiledoni korovi

 

Sredstvo se primjenjuje od stadija razvoja 11 prema BBCH skali
FUSILADE MAX Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi Do pojave cvjetnih pupova (do BBCH 50)
FREQUENT jednogodišnji uskolisni korovi  (BBCH 11-13).

Zaštitu treba provesti za mirnog  vremena kada nema vjetrova kako ne bi došlo do zanošenja herbicida na susjedne parcele. Pripravke koristite prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr.

andrea.v-pofuk@mps.hr

 

Pripremi za ispis