Obavijest proizvođačima kukuruza

Ove sezone ranija sjetva kukuruza započela je tek krajem prve dekade mjeseca travnja, ali većina proizvođača dominantne ratarske kulture svoje usjeve je posijala u drugoj polovici mjeseca travnja (najviše uz blagdan Svetog Jurja). Vrlo rana sjetva kukuruza ove godine nije bila moguća zbog vremenskih neprilika krajem mjeseca ožujka i početkom travnja (niske noćne temperature)! Početkom zadnje dekade mjeseca travnja (21.4. 2022.) upućena je obavijest o optimalnim uvjetima i rokovima za primjenu zemljišnih (rezidualnih herbicida) nakon sjetve a prije nicanja usjeva (pre-em)!

VAŽNO: Od početka mjeseca svibnja dominira iznadprosječno toplo razdoblje: tijekom svih dana (osim kišne subote 07.5. 2022.) najviše su dnevne temperature zraka u rasponu od 20,6° do 29,1°C uz jedan vrući dan sa vrijednostima do 31,8°C (12.5. 2022.)! Posljednji tjedan dana najviše su temperature zraka svakodnevno >26°C (od 26,8° do 31,8°C)! Količine svibanjskih oborina su skromne (od samo 8,8 mm do 34,2 mm), ali zbog jutarnje rose vlaženje biljaka na nekim lokalitetima je izraženo. Tijekom jučerašnjeg dana količina zabilježenih oborina je vrlo skromna (na nekim lokalitetima nije zabilježeno ništa, a na nekim od 0,2 do 7,0 mm), nadalje će biti iznadprosječno toplo s rasponom dnevnih vrijednosti od 23° do 34°C! Nove oborine moguće su narednog vikenda (21.5. 2022.)!

U takvim uvjetima sadržaj vlažnosti zemljišta na dubini 7 cm pada posljednjih deset dana sa 25,2 % na svega 20,4 %, a temperatura tla na istoj dubini u istom razdoblju je porasla sa 17° na 21,7°C!

Na svim mjernim mjestima tijekom proteklog mjeseca travnja je zabilježeno više oborina od očekivanog prosjeka: od 69,0 mm (Donja Dubrava) do 107,2 mm (Železna Gora). Pritom je u zadnjoj travanjskoj dekadi na svim mjestima padalo >16 mm! Zbog tadašnje optimalne vlažnosti zemljišta, na poljima gdje je obavljena primjena zemljišnih (rezidualnih) herbicida prema uputi od 21. travnja o.g. (naročito na poljima gdje dominiraju jednogodišnji širokolisni i/ili travni korovi), rezultati suzbijanja korova su dobri. Na netretiranim poljima gdje je kukuruz niknuo usjevi se sporo razvijanu, većinom imaju razvijena 4-6 lista, ali su visinom ispod očekivanja! Preporučujemo sačekati najavljene oborine tijekom narednog vikenda, pa tek u narednim danima obavljati primjenu herbicida u “post-em” rokovima, jer neke djelatne tvari primijenjene početkom mjeseca lipnja mogu ostaviti neželjene rezidue za naredne usjeve!

Također, na površinama gdje dominiraju višegodišnji širokolisni (npr. Convolvulus, Cirsium i slično) ili višegodišnji travni korovi (npr. Agropyron, Shorgum i slično) iste je u kukuruzu moguće kemijski suzbijati samo nakon njihova nicanja i početnog rasta pa do određenog razvojnog stadija usjeva (najčešće do razvoja 4-8 lista ili visine biljaka 15-40 cm). U nepovoljnim uvjetima rasta i razvoja (npr. pokorica, visoke temperature, nedostatak oborina) korovi su uvijek napredniji u odnosu na kulturnu biljku. U narednom jer razdoblju potrebno redovito pregledati polja kukuruza i odrediti optimalno vrijeme primjene nekih od dopuštenih selektivnih herbicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Za suzbijanje višegodišnjih korova u kukuruzu birati za usjeve kukuruza selektivne translokacijske ili sistemične pripravke (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Odabir pripravaka prilagodimo dominantnim korovima na kukuruznim poljima, pri čemu proizvođači pomoć mogu dobiti kod stručnih osoba, a kod primjene se pridržavati propisanih ograničenja na uputama uz svaki pripravak. Ne prskati po vjetrovitom vremenu zbog mogućih šteta na susjednim osjetljivim usjevima (naročito su na “zanošenje” osjetljivi krumpir, uljne tikve, šećerna repa, soja, voćni nasadi i slično). Neki od pripravaka zahtijevaju dodavanje pomoćnih sredstva za poboljšanje učinka (adjuvanti), pa prije same primjene detaljno proučiti upute i ograničenja.

VAŽNO: Zbog specifičnih meteoroloških uvjeta voditi računa o broju razvijenih listova kukuruza, a manje o njegovoj visini, kako bi se izbjegle moguće neželjene fito-toksične promjene post-em herbicida na usjevima!

Na poljima gdje je uspješno obavljena primjena zemljišnih herbicida nakon sjetve a prije nicanja kukuruza (post-em), a na istima nema višegodišnjih korova (npr. slak, osjak, pirika, divlji sirak i slično) moguće je ovih dana obaviti u večernjim satima folijarnu primjenu bio-gnojiva s naglašenim sadržajem amino– ili huminskih-kiselina ili pripravaka na osnovi morskih alga!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis