Obavijest proizvođačima ozime pšenice i tritikala o završnoj zaštiti klasja i vršnog lišća

Sredinom zadnje dekade mjeseca travnja (27.4. o.g.) upućena je preporuka proizvođačima ozime pšenice o potrebama suzbijanja uzročnika bolesti tijekom rasta i razvoja vlati! Prije tjedan dana (10.5. 2022.) proizvođačima ozimog ječma je upućena preporuka radi završne zaštite klasja i vršnog lišća od uzročnika bolesti i štetnika.

Raspored oborina od početka 2022. bilo je vrlo nejednolik: u prva tri mjeseca (siječanj, veljača i ožujak 2022.) zabilježili smo u središnjem dijelu Međimurja 59,6 mm oborina (53,7 % manje od višegodišnjeg očekivanja) (vidi Tablicu 1.)! Naprotiv, uvjeti zabilježeni od početka mjeseca travnja i tijekom prve polovice mjeseca svibnja o.g. (vidi Tablice 1. i 2.) vrlo su povoljni za rast i razvoj ozimih žitarica, ali također za dominantne uzročnike bolesti (Septoria, Pyrenophora, Puccinia i dr.)!

Tablica 1. Prosječne mjesečne temperature i oborine u prva četiri mjeseca 2022. godine u središnjem dijelu Međimurja:

Razdoblje i izmjerene vrijednosti siječanj 2022. veljača 2022. ožujak 2022. travanj 2022.
Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm
2022. 0,5°C 16,0 4,6°C 23,2 4,9 20,4 9,8 86,0
*Prosjek 0,1°C 30,6 0,7°C 43,3 5,6 54,8 10,3 53,5
Razlika (±) +0,4°C -27,3 +3,9°C -20,1 -0,7°C -34,4 -0,5°C +32,5

*višegodišnji očekivani prosjek u okolici Čakovca

Zbog prohladnog proteklog mjeseca ožujka i travnja (mjesečna temperatura u ožujku -0,7° a u travnju -0,5°C niža od očekivanja) i ranijeg nedostatka oborine (siječnja, veljača, ožujak 2021.) tek ovih dana započinje klasanje nekih sorti ozime pšenice, što je 15-ak dana kasnije nego proteklih sezona (npr. 2018., 2019.)!

U takvim smo uvjetima prve znakove bolesti ozime pšenice i tritikala (pšenoraži) pronalazili od sredine proteklog mjeseca travnja, a na netretiranim usjevima naročito u danima od 04.5.-09.5. 2022.: tih su dana na nezaštićenim usjevima ozime pšenice i tritikala (pšenoraži) u središnjem dijelu Međimurja pronađene vrlo jake zaraze lišća uzročnicima žuto-smeđe pjegavosti (Pyrenophora tritici-repentis) i žute hrđe (Puccinia striiformis)!

Tablica 2. Neki mjerni podatci bitni za razvoj uzročnika bolesti ozimih žitarica tijekom prve polovice svibnja 2022. godine na nekim lokalitetima zapadnog, središnjeg i istočnog dijela Međimurja:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina Vlaženje lišća Vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 15,6 mm 4.185 minuta 66,0 % 18,7°C
Mursko Središće 11,8 mm 7.435 minuta 80,1 % 17,0°C
Novakovec 34,2 mm 3.805 minuta 79,1 % 17,0°C
Belica 17,8 mm 10.635 minuta 75,5 % 17,6°C
Kotoriba 21,4 mm 2.815 minuta 73,0 % 18,3°C
Donja Dubrava 8,8 mm 7.020 minuta 71,6 % 17,7°C

*podatci do 6.00 sati dana 16.5. 2022!; **prosječna mjesečna temperatura zraka u mjesecu svibnju iznosi 15,3°C uz očekivanih 73,7 mm oborina!

VAŽNO: Od početka mjeseca svibnja dominira iznadprosječno toplo razdoblje: tijekom svih dana (osim kišne subote 07.5. 2022.) najviše su dnevne temperature zraka u rasponu od 20,6° do 29,1°C uz jedan vrući dan sa vrijednostima do 31,8°C (12.5. 2022.)! Količine svibanjskih oborina su skromne (od samo 8,8 mm do 34,2 mm), ali zbog jutarnje rose vlaženje biljaka na nekim lokalitetima je izraženo (vidi Tablicu 1.). Tijekom današnjeg popodneva moguće su oborine mjestimičnog značaja, nadalje će biti iznadprosječno toplo s rasponom dnevnih vrijednosti od 23° do 35°C! Nove oborine moguće su narednog vikenda (21.5. 2022.)!

U proteklih smo sedam sezona, ovisno o količini i rasporedu oborina, bilježili vrlo različiti intenzitet pojave različitih uzročnika bolesti ozimih žitarica (npr. Septoria, Puccinia, Rynchosporium, Pyrenophora). Vrlo jake epifitocije bolesti smo zabilježili tijekom 2014., 2018. i 2019. sezone, dok je naprotiv u 2015., 2017. i 2021. štetnost od uzročnika bolesti ozimih žitarica bila značajno manja! Stoga je ovisno o količini i rasporedu oborina, te osjetljivosti sorata, u proteklih pet sezona bilo potrebno aplicirati 1-3 usmjerene zaštite ozimih žitarica radi suzbijanja uzročnika bolesti. Ove godine također očekujemo jaču pojavu i razvoj uzročnika bolesti na slabije zaštićenom lišću i klasju ozime pšenice!

Prije početka samog klasanja na sortama ozime pšenice domaćih Bc i Os selekcija (npr. Anica, Bubnjar, Darija, El Nino, Kraljica, Mandica, Lorena, Ljepotica, Olimpia, Opsesija, Silvija, TataMata, Vulkan i dr.) u pravilu pronalazimo znakove smeđe pjegavosti (Septoria) i moguće žute hrđe (Puccinia) (naročito uz lokalitete blizu riječnih dolina Mure i Drave gdje se duže zadržava vlaga od rose i/ili magle). Na sortama pšenice stranih selekcija (npr. Apache, Antigua, Atlon, Basmati, Bologna, Calisol, Gaudio, Gabrio, Grandior, Farineli, Falado, Forcali, Energo, Macaron, Lenox, Ludwig, Sofru,, Sofolk, Soisson, Tenor, Viriato i dr.) u pravilu pronalazimo prve znakove žuto-smeđe pjegavosti (Pyrenophora tritici-repentis). Jača pojava bolesti je prema iskustvima iz ranijih sezona očitana na poljima koja su zasijana u ranijim rokovima sjetve (još ovisi o plodoredu i (ne)korištenju “farmerskog” sjemena)!

Ovisno o izboru fungicida i mjerama zaštite provedenim tijekom travnja o.g. pojava i stupanj zaraze ovih bolesti različita je od parcele do parcele!

Nakon klasanja i početkom cvatnje preporučujemo obaviti završne zaštite ozime pšenice od uzročnika bolesti primjenom dopuštenih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Izbor registriranih fungicida prilagoditi dominantnim uzročnicima bolesti ozime pšenice, a prema osjetljivosti odabranih sorata (vidi Tablicu 3.) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Tablica 3. Višegodišnja iskustva pojave najvažnijih uzročnika bolesti ozime pšenice prilagođeno prema skupinama sorata domaćeg ili stranog podrijetla:

Razvojni stadij ozime pšenice Sorte pšenice Skupine bolesti
 

razvoj vlati

 

 

“domaće” sorte*

 

Septoria, Puccinia, Erysiphe
 

“strane” sorte**

 

Pyrenophora

klasanje  

sve sorte (“domaće” i “strane”)

Fusarium i druge bolesti (npr. Puccinia, Septoria, Erysiphe, Pyrenophora)!

*neke “domaće” sorte: Anica, Bubnjar, Darija, El Nino, Kraljica, Mandica, Lorena, Ljepotica, Olimpia, Opsesija, Silvija, TataMata, Vulkan i dr.

**neke “strane” sorte: Apache, Antigua, Atlon, Basmati, Bologna, Calisol, Gaudio, Gabrio, Grandior, Farineli, Falado, Forcali, Energo, Macaron, Lenox, Ludwig, Sofru,, Sofolk, Soisson, Tenor, Viriato i dr.

Kao i proteklih sezona, sukladno Kodeksu otkupa žitarica i uljarica prilikom otkupa pšenice u žetvi 2022. sezone biti će primjenjivani razredi kvalitete pri čemu će postotak proteina u zrnu značajno utjecati na postignutu cijenu. Na kvalitetu zrna pšenice u žetvi od presudne je važnosti izbor sorte, razvoj vremenskih uvjete tijekom razdoblja vegetacije usjeva i primijenjena agrotehnika (npr. gnojidba, zdravstvena zaštita od neželjenih organizama). Uz sve mjere zaštite, prema višegodišnjim procjenama prosječni gubitci od štetnih organizama u hrvatskoj proizvodnji ozime pšenice iznose čak 27 %!

Poznato je da struka već godinama proizvođačima pšenice preporučuje nakon klasanja što duže sačuvati zdravstveno ispravnim gornji i vodoravno prema zemlji položeni list i klas, kako bi dobili što veće, kvalitetnije i zdravstveno ispravne urode pšenice. Zbog razvoja biljnih bolesti na žitaricama, štete se u Europi procjenjuju 13,7-16,3 %, a višegodišnji pokusi provedeni u našoj zemlji potvrđuju da kompleks bolesti gornjeg lista i klasa (pepelnica, pjegavost lišća, smeđa pjegavost i palež klasa) može umanjiti urode pšenice 321 do 900 kg/ha.

Stoga proizvođačima ozime pšenice u narednom razdoblju preporučujemo pratiti pojavu klasanja i početak cvatnje, te obaviti preventivnu zaštitu protiv uzročnika bolesti vršnog lišća i klasja!

U našoj zemlji na tržištu imamo više desetaka dovoljno učinkovitih fungicida za suzbijanje važnijih bolesti pšenica (Puccinia, Erysiphe, Septoria, Fusarium, Pyrenophora) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Koristiti veće propisane doze ili količine navedenih fungicida. Pri završnom suzbijanju bolesti pšenice početkom cvatnje formiranog klasja potrebno je utrošiti barem 350-450 litara škropiva/ha, moguće je dodati sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja! Većina fungicida imaju propisanu karencu za žitarice 35-49 dana.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Također, redovito provjeravati prvu pojavu i stupanj zaraženosti usjeva lisnim ušima i ličinkama crvenog žitnog balca ili leme (Oulema melanopus) i žitnim stjenicama, te po potrebi istovremeno primijeniti neki od dopuštenih insekticida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Od sredine proteklog tjedna pronalazimo prve ličinke leme ili crvenog žitnog balca (iznadprosječne dnevne temperature zraka pogoduju njihovom bržem razvoju)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti crvenoga žitnog balca (Oulema melanopus) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine zabilježena je rezistentnost (otpornost) ovog štetnika na insekticide iz grupe piretroida (na primjenu cipermetrina je zabilježena rezistentnost 84,6 % testiranih populacija)! (izvor: Agronomski fakultet Zagreb) (https://rezistentnost-szb-hr)!

 Istovremeno sa fungicidima i insekticidima mogu se koristiti i većina vodo-topivih hranjiva s naglašenim sadržajem amino- i huminskih kiselina, te mineralnih hranjiva fosfora i kalija, odnosno mikro-elemenata (bakar-mangan-cink).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis