Obavijest proizvođačima povrća u zaštićenom prostoru

U uvjetima povišene dnevne temperature u zaštićenom objektu uočena je pojava štetnika. Od štetnih kukaca  uočene su  lisne uši i tripsi . Za ove štetnike je karakteristično da se javljaju vrlo rano, u proljeće, od faze kotiledona pa sve do vađenja biljaka iz zaštićenog  prostora. Polifagni su štetnici jer se hrane i održavaju na mnogim različitim biljnim vrstama. Imaju veliki broj generacija tijekom godine, istovremeno su prisutni svi razvojni stadiji. Za razvoj i razmnožavanje pogoduju im više temperature zraka. Štete mogu biti direktne koje se očituju u sisanju biljnih sokova, deformaciji biljnog tkiva i zaostajanja u rastu i smanjenju prinosa. Indirektne štete se očituju u prijenosu virusa te lučenju medne rose na koju se naseljavaju gljive čađavice.

Praćenje pojavnosti štetnika moguće je postavljanjem odgovarajućih boja ljepljivih ploča (žute,plave) iznad biljaka u nasadu. Biljke je potrebno redovito otresati i vizualno pregledavati na prisutnost štetnih organizama. Korištenje insekticida mora biti ekonomski opravdano, a prednost treba dati selektivnim insekticidima sukladno njihovoj dozvoli i registraciji. Iz uzgoja je potrebno uvijek ukloniti sve biljke koje su netipičnog izgleda za uzgajanu sortu.

Dozvoljeni insekticidi za kulture u zaštićenom prostoru ;

Paprika u zaštićenom prostoru: DECIS 2,5 EC,LASER,MATCH 050 EC,PIRIMOR 50 WG,RUNNER 240 SC,TEPPEKI 500 WG,VYDATE 10 L,MOSPILAN 20 SG,AVAUNT EC,MOSPILAN 20 SP,DECIS 100 EC,SCATTO,ROTOR SUPER,PROMANAL NEU,ALVERDE,ABANTO,KRISANT EC,PYREGARD,CLOSER,DEMETRINA 25 EC, ASSET FIVE,VOLIAM TARGO,LEPINOX PLUS,NEEMAZAL-T/S,DIPEL DF,REQUIEM PRIME,DIREKT GREEN,EXALT 25 SC,DELTAGRI,FLIPPER, SIVANTO PRIME (Paprika u zaštićenom prostoru (u teglama i/ili hidroponskom uzgoju).

Rajčica u zaštićenom prostoru: DECIS 2,5 EC,KRAFT 18 EC,LASER,PIRIMOR 50 WG,RUNNER 240 SC,VYDATE 10 L,MOSPILAN 20 SG,MOSPILAN 20 SP,DECIS 100 EC,SCATTO,ROTOR SUPER,BRAI,PROMANAL NEU,APACHE, HARPUN,ALVERDE,PROXIMO,ABANTO,KRISANT EC,PYREGARD,CLOSER,DEMETRINA 25 EC,ASSET FIVE,VOLIAM TARGO,LEPINOX PLUS,NEEMAZAL-T/S,DIPEL DF,REQUIEM PRIME,GRIAL,DIREKT GREEN,EXALT 25 SC,DELTAGRI,FLIPPER, SIVANTO PRIME (rajčica u zaštićenom prostoru (u teglama i/ili hidroponskom uzgoju).

Krastavac u zaštićenom prostoru: DECIS 2,5 EC,LASER,PIRIMOR 50 WG,VYDATE 10 L,AFFIRM,MOSPILAN 20 SG,MOSPILAN 20 SP,PROMANAL NEU,APACHE,HARPUN,RITMUS,ABANTO,KRISANT EC,PYREGARD,VOLIAM TARGO,LEPINOX PLUS,NEEMAZAL-T/S,DIPEL DF,REQUIEM PRIME, DIREKT GREEN,EXALT 25 SC,DELTAGRI,FLIPPER, CLOSER, GRIAL, SIVANTO PRIME (krastavac u zaštićenom prostoru (u teglama i/ili hidroponskom uzgoju).

 Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 (15.04.2022.), točku 73.  stavak 8 novog Zakona u kojem se navodi  obveza vođenja evidencija i čuvanja računa za kupljene pesticide na razdoblje od 3 godine.Koristiti Fitosanitarni informacijski sustav (https://fis.mps.hr/TrazilicaSZB/  ).

 

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                                e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis