Obavijest proizvođačima jagode

Jagode su u početku berbe. U ovoj razvojnoj fazi moguća je infekcija gljivice uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea). Potrebna preventivna zaštita protiv navedene  bolesti nekim od fungicida dozvoljenim za tu namjenu u jagodama vodeći računa o karenci primijenjenog sredstva: za primjenu u zaštićenom prostoru: GEOXE, SCALA, SERENADE ASO, POLYVERSUM, TAEGRO.

TELDOR SC 500, GEOXE, SCALA, SERENADE ASO, POLYVERSUM, SIGNUM, PYRUS 400 SC, SWITCH 62,5 WGza primjenu u uzgoju na otvorenom.

Porastom dnevnih temperatura te  intenzivnim porastom temperature moguća  je  pojava štetnika na jagodama: lisne uši Aphididae spp., crveni pauk (Tetranychus urticae), jagodin cvjetar, trips, stjenice, sovice. Za praćenje pojave navedenih štetnika potrebno je postaviti plave (trips) i žute ljepljive ploče u nasad. Ovisno o pojavi pojedine vrste potrebno je provesti zaštitu odgovarajućim insekticidom: DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER, DEMETRINA 25 EC, PIRIMOR 50 WG, MOVENTO, RITMUS, GRIAL, DELTAGRI (uzgoj na otvorenom); uzgoj u zaštićenom prostoru-PIRIMOR 50 WG, MOVENTO, RITMUS, DELTAGRI.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja prema, paziti na let pčela, Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 (15.04.2022), posebna pažnja je na   točku 73.  stavak 8 novog Zakona u kojem se navodi  obveza vođenja evidencija i čuvanja računa za kupljene pesticide na razdoblje od 3 godine

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis