Obavijest ratarima

Upozoravamo proizvođače kukuruza koji nisu koristili zemljišne herbicide na pregled svojih  njiva na prisutnost i ponik korova nakon nicanja.

U kukuruzu u fazi nakon nicanja protiv jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u fazi 2-6 listova kukuruza, upotrijebiti jedan od pripravaka: Task 64 WG, Motivell,  Motivell extra 6 OD, Talisman, Victus OD, Nicogan 40 OD, Tarot 25 DF, Principal 53,6 WG i Principal plus 66,5 WG , Elumis,  Laudis WG i Callisto  480 SC uz dodatak okvašivača.

Samo protiv širokolisnih korova: Banvel 480 S, Motikan, Basagran 480, Deherban A Extra, Dikopur max, do 25 cm visine kukuruza.

U proizvodnji kukuruza šećerca primijeniti Laudis WG.

Tretiranje ne vršiti  po visokoj temperaturi!

Upozoravamo proizvođače  pšenice  da je počela faza klasanja pšenice te preporučujemo čim završi isklasavanje, izvršiti zaštitu na prisutnost smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici) ali i dr. uzročnika bolesti kao i  protiv paleži klasa (Fusarium spp.).

Stoga primijenite jedan od fungicida: Elatus Era, Zakeo Xtra, Prosaro 250 EC, Magnello, Caramba, Folicur  EW 250, Zantara,  Riza.

Pregledati pšenice i na izlijeganje iz jaja žitnog balca ili leme (Oulema melanopus), ako  je 10 do 15% ličinki izašlo iz jaja ili  kada pronađemo 1 ličinku po zastavici. Primijeniti jedan od insekticida: Decis 2,5 EC, Karate Zeon, Poleci, Cythrin max.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

  

Pripremi za ispis