Obavijest voćarima

Proizvođače trajnih nasada  jabuka i šljiva upozoravamo na potrebu tretiranja protiv savijača i to:

protiv jabučnog savijača u nasadima jabuka i krušaka (Cydia pomonella), primijeniti: Coragen 20 SC, Affirm opti, Mospilan 20 SP, Imidan 50 WG, Delegate 250 WG.

U nasadima šljiva protiv  šljivinog savijača (Cydia funebrane) primijeniti jedan od navedenih: Coragen 20 SC, Affirm opti, Delegate 250 WG,  Decis 100 EC.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

 

 

 

Pripremi za ispis