Obavijest proizvođačima luka i češnjaka

Plamenjača luka (Peronospora destructor) je najčešća i najštetnija bolest luka koja se razvija u uvjetima visoke vlažnosti i umjerenih temperatura. Štetnost se očituje na dva načina – tijekom vegetacije uništava lisnu masu (čime se direktno smanjuje prinos), a nakon berbe dolazi do brzog propadaju zaraženih glavica u skladištu. Pojava navedene bolesti moguća je i na češnjaku.

Stoga je potrebno provoditi preventivna tretiranja  nekim od kontaktnih sredstava na osnovi bakra a za kasnija tretiranja birati neko od slijedećih sredstava: Aliette Flash, Ortiva, Quadris, Zakeo 250 SC, Zaftra AZT 250 SC, Ridomil gold R i dr., uz obavezan dodatak sredstva za poboljšanje prianjanja.

Osim plamenjače, moguća je pojava sive plijesni (Botrytis spp.) i hrđe (Puccinia allii) pa se u tom slučaju mogu koristiti sredstva Folicur EW 250, Signum i dr.

Također je moguća pojava nekih od najznačajnijih štetnika češnjaka i luka, prvenstveno lukove muhe (Delia antiqua), a moguća je i pojava lukovog moljca (Acrolepiopsis assectella), minera poriluka (Napomyza gymnostoma), tripsa , lisnih uši i dr.

Dozvolu za primjenu u luku i češnjaku imaju slijedeći insekticidi: Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Scatto, Rotor Super, Demetrina 25 EC, Cythrin max, Calypso SC 480, Laser…

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.  

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

 

Pripremi za ispis