Obavijest vinogradarima

Od protekle preporuke za zaštitu vinove loze proteklo je dva tjedna koja su obilježena s učestalim padalinama, srednjim dnevnim temperaturama od 14 -18 C dok su se maksimalne temp. zraka  kretale oko 23 C.  Takvi uvjeti pogodovali su razvoju vinove loze te su mladice na pojedinim lokalitetima  dosegle 20 tak cm. Meteorolozi i za naredni period predviđaju mogućnost oborina pa je potrebno izvršiti preventivnu zaštitu vinograda.

Preporučamo korištenje pripravaka kontaktnih  Delan PRO, Polyram DF, Solofol, Universalis , i dr. za suzbijanje crne pjegavosti (Phomopsis viticola).

Za zaštitu protiv  pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) predlažemo primjenu fungicida, Stroby DF ili Zato 50 WG, Collis SC, Mystic EC, Nativo WG, Sugoby, Karathane Gold 350 EC i dr.

Moguća je primjena i sumpornih pripravaka koji imaju djelovanje i na smanjenje populacije grinja.

Sukladno novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 u članku 73 stavak 8 propisano je:

„ Profesionalni korisnik obavezan je voditi i čuvati evidenciju o uporabi sredstava na razdoblje od 3 godine uključujući i račune za kupljene pesticide“.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo.

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

Pripremi za ispis