Obavijest voćarima

Jabuka se na većini lokaliteta županije nalazi na kraju cvatnje ili je završena. U ovoj osjetljivoj fenofazi upozoravamo na infekcije uzročnikom krastavosti (Venturia inequalis), kojima će pogodovati  oborine najavljena za početak idućeg tjedna.

Preporučujemo kurativne pripravke– Score 250 SC,Difcor Agro, ili Sercadis plus kojima je potrebno dodati preparat preventivnog djelovanja-Delan 700 WDG, Delan Pro SC, Dynamo,Alcoban.

Potrebno je pratiti pojavu moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) kao i jabučnog savijača (Cydia pomonella), a u nasadima krušaka, kruškine buhe (Psilla pyri).

Podaci o registriranim sredstvima dostupni su na web tražilici http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Nakon obavljene zaštite popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja,a ambalažni otpad sredstava za zaštitu bilja pravilno zbrinite.

                                                                                           mr.sc. Ivana Župić,dipl.ing.agr.

                                                                                     e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Pripremi za ispis