Obavijest voćarima

Obzirom na stalnu izmjenu kišnih i sunčanih perioda ostvareni su uvjeti za razvoj gljivičnih bolesti stoga je potrebno je izvršiti zaštitu nasada šljiva i višanja  nakon cvatnje protiv šupljikavosti (Stigmina carpophila).

Za tu namjenu primijeniti jedan od fungicida: Kastor, Captan WP 50 i dr.

U nasadima trešanja protiv šupljikavosti lista nakon  cvatnje moguće je primijeniti jedan od fungicida: Delan 700 WDG, Captan  EP 50 i dr.

Pregledati nasade na moguću prisutnost crne trešnjine uši (Myzus cerasi) pa ako je potrebno nakon cvatnje primijeniti jedan od insekticida: Closer, Mospilan 20 SG i dr.

Tretiranje obaviti po mirnom vremenu.

Pokositi cvatuće korove u voćnjaku radi zaštite pčela.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

 

Pripremi za ispis