Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Od zadnje preporuke na području Karlovačke županije pale su veće količine oborina. Zaštitu provedenu ranije potrebno je  ponoviti radi ispiranja korištenih sredstava za zaštitu bilja i očekivanih oborina u idućem tjednu. Prema podacima meteoroloških stanica infekcija s šupljikavošću lista (Stigmina carpophilla) i kozičavošću lista (Blumeria japii)  bila je 23.04. i 27.04. stoga je potrebno provesti zaštitu.

Dozvoljeni preprati su:

Delan 700 WDG

marelica , breskva, nektarina  – šupljikavost sušenje pupova, šupljikavost, pjegavost lišća –;  trešnja – šupljikavost, kozičavost uvijenost lista

Captan WP 50 

Koštičavo voće izuzev višnje – šupljikavost, narančasta pjegavost višnje

Marelica i višnja – šupljikavost

Merpan 80 WDG

Šljiva – narančasta pjegavost šljive

Futura 50 WP

Šljiva – narančasta pjegavost , hrđe

Kastor

Koštičavo voće nakon berbe – šupljikavost

Syllit 544 SC

Trešnja, višnja – kozičavost , uvijenost lista

Chromodin S – 65

Trešnja, višnja – kozičavost i uvijenost lista

Luna experience

Višnja – kozičavost

Nasade je također potrebno tretirati preventivno protiv pepelnice (Sphaerotheca pannosa)

Na breskvi su dozvoljeni: Syastane 20 EW, Indar 5 EW, Nativo 75 WG, Luna experience, Embrelia ili neki od preparata na bazi sumpora kao što su : Kalinosul 80 WG, Kossan WGSumpor ASC – 80, Microthiol disperse i drugi. Treba voditi računa da se preparati ne primjenjuju pri temperaturama višim od 25 °C.

U nasadima šljive treba pratiti  pojavnost šljivinog savijača (Grapholita / Cydia funebrana).

U nasadima breskve i nektarine treba pratiti pojavnost breskvinog savijača (Cydia molesta) i br4eskvinog moljca (Anarsia linetella).

Kritičan broj lisnih uši je pojava 5 kolonija na 100 pregledanih stabala. Tretiranje se može provesti nakon završetka cvatnje. Dozvoljeni su: Movento, Closer, Pirimor 50 WG, Teppeki 500 WG i sl.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisani način uz prateći list.

Evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja je potrebno voditi u pisanom ili elektronskom obliku te ju čuvati 3 godine za gospodarstva u konvencionalnom uzgoju  ili 5 godina za ekološka gospodarstva.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

 

 

 

 

Pripremi za ispis