Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

Od posljednje preporuke za suzbijanje krastavosti jabuke (Venturia inaegualis) proteklo je više od 6 dana. U noći između 24. i 25.04.2022. zabilježene su oborine od 1,7 do 8 mm. Meteorolozi predviđaju mogućnost oborina i tijekom sutrašnjeg dana tako da je potrebno ponoviti zaštitu  protiv bolesti jabuke i kruške.

Od pripravaka za suzbijanje krastavosti mogu se koristiti neki od dolje navedenih fungicida:

Pirimetanil: Pyrus SC, Scala, Faban.

Ditianon: Delan 700 WG, Delan SC, Alcoban, Dynamo.

U nasadima gdje imamo pojavu veću pojavu pepelnice mogu se koristiti i neki od dolje navedenih fungicida:

Krezoksim-metil  Stroby WG, Sugoby, Quimera, Zato, Zato plus.

Nasadi jabuke i kruške nalaze se još uvijek u cvatnji pa primjena insekticida nije dozvoljena.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis