Obavijest vinogradarima

Podsjećamo vinogradare da su u periodu razvoja prvih listića vinove loze tijekom kišnih dana i vlaženja lisne mase moguće infekcije uzročnikom crne pjegavosti  (Phomopsis viticola) te je potrebno preventivno  dan ili dva prije najavljenih oborina izvršiti zaštitu.

U stadiju vunastog pupa mogu se koristiti pripravci na osnovi bakra, a za zaštitu mladih listića preporučamo preventivne organske fungicide Delan PRO, Polyram DF, Solofol, Universalis.

U godinama kad je zbog hladnog vremena usporen razvoj vinove loze često bilježimo značajnije štete od lozinih grinja šiškarica, uzročnika akarinoze i erinoze (Calepitrimerus vitis, Eriophyes vitis),  koje su prezimile unutar pupa. U vinogradima gdje lozine grinje predstavljaju veći problem preporučamo od faze vunastog pupa do razvoja listića primijeniti neki od registriranih fungicida na bazi sumpora u višoj koncentraciji. Navedenim sumpornim pripravcima smanjuju se zaraze sa pepelnicom vinove loze (Uncinula necator).

Za dobro djelovanje fungicida na bazi sumpora poželjno je da  temperatura zraka bude iznad 15° C. Osim sumpora, čije djelovanje zbog hladnoće može izostati, u fazi razvoja listića za suzbijanje grinja može se koristiti i neki od registriranih akaricida.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Pripremi za ispis