Obavijest proizvođačima soje

U tijeku je sjetva soje. Ova kultura širokog sklopa posebno je osjetljiva na korove ako se na vrijeme ne suzbijaju. Naročit problem u proizvodnji soje mogu predstavljati širokolisni korovi (loboda, ambrozija, abutilon ), jer ako se ne suzbijaju na vrijeme kasniji tretmani su otežani iz dva razloga: korov preraste fazu kada je osjetljiv na pojedini herbicid, a drugi razlog je da u soji za kasnije tretmane imamo vrlo malo herbicida na izbor.

Jedna od mogućnosti za suzbijanje korova u soji je nakon sjetve a prije nicanja kulture i korova.

Za dobro djelovanje tzv. zemljišnih herbicida potrebna je vlaga u tlu!

Za tu namjenu za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova nakon sjetve, prije nicanja kulturne biljke i korova  može se primijeniti jedan od herbicida: Sencor, Metrex, Scorpio, Koban 600, Senat i dr.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nešto uskolisnih moguće je primijeniti slijedeće herbicide: Frontier X 2, Dual Gold 960 EC, Dost 330 EC, Stomp aqua i dr.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

Pripremi za ispis