Obavijest proizvođačima jabuke

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka proteklo je 7 dana. Agroklimatske stanice su u tom periodu, ovisno o lokaciji, zabilježile od 6-12 litara kiše, no zbog niske temperature tijekom vlaženja lista nisu zabilježeni uvjeti za primarnu infekciju uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis).

Na području naše županije počela je cvatnja većine sorata jabuka. S obzirom da su jabuke u osjetljivom stadiju te im s narednom kišom prijeti infekcija uzročnikom krastavosti jabuka, preporučamo voćarima da prate prognozu kako bi prije najavljenih oborina obavili preventivnu zaštitu.

Za preventivnu zaštitu jabuka od krastavosti u fazi cvatnje mogu se koristiti pripravci na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Delan SC, Alcoban, Dynamo), pirimetanila (Pyrus SC, Scala) ili ciprodinila (Chorus 75 WG, Chorus 50 WG).

U voćnjacima jabuka gdje je prethodnih godina zabilježen jak napad pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) i vidljivo je otvaranje zaraženih pupova preporučamo obaviti zaštitu pripravcima na osnovi krezoksim-metil: Stroby WG, Sugoby, Quimera, ili kombinirani pripravak Luna expirience.

U voćnjacima gdje je prošlih sezona bilo šteta od jabučne osice (Hoplocampa testudinea) preporučamo postaviti bijele ljepljive ploče u nasad radi praćenja pojave štetnika. U nasadima jabuka tijekom toplih i sunčanih očekujemo let i odlaganje jaja moljca minera kružnih mina, no u fazi cvatnje jabuke ne preporučamo primjenu insekticida!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.  

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pripremi za ispis