Obavijest vinogradarima

Na većini lokaliteta VPŽ vinova loza se nalazi u fazi „vunastog pupa“ te je potrebno odraditi zaštitu sumpornim preparatima registriranih za borbu protiv pepelnice (Uncinula necator): CHROMOSUL 80, KALINOSUL 80 WG, KOSSAN WG, COSAVET DF, SUMPOR SC-80 itd. Pripravci na bazi sumpora također imaju dobru učinkovitost na lozine grinje koje u vrijeme bubrenja pupova sišu stanice tkiva, uzrokujući oštećenje pupa i listića.

Za zaštitu od uzročnika crne pjegavosti (Phomopsis viticola) u ovoj fazi razvoja koristiti jedan od pripravaka na bazi bakra: CUPRABLAU Z, NORDOX 75 WG, RED FOX itd. Nakon pojave prvih listića moguća je primjena organskih kontaktnih fungicida: DELAN PRO, POLYRAM DF, SOLOFOL, UNIVERSALIS itd.

VAŽNO !

ZAŠTITU OBAVITI U VEČERNJIM SATIMA !

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

                                                                                                                                     Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                                 e-mail: marko.boric©mps.hr

Pripremi za ispis