Obavijest proizvođačima ozimog ječma

Početkom proteklog mjeseca ožujka o.g. upućena je preporuka proizvođačima ozimih žitarica radi potrebe suzbijanja neželjenih biljaka – korova (1.3. 2022.)! VAŽNO: Budući smo u prvom dijelu protekle zime 2021./22. (listopad, studeni i prosinac 2021.) bilježili povoljne uvjete za početni razvoj uzročnika bolesti ozimih žitarica, nakon skrivenog razdoblja (prohladno-suho dominiralo je proteklog mjeseca) posljednjih 10-ak dana pronalazimo prve simptome uzročnika bolesti u nezaštićenim poljima ozimog ječma – naročito na lokalitetima blizu riječnih dolina Mure i Drave (npr. Pyrenophora)!

Od početka ovog mjeseca bilježimo izmjenu prohladno vlažnih razdoblja sa iznadprosječnom toplinom. Nakon što smo početkom mjeseca prohladnu kišu bilježili na svim mjernim županijskim mjestima (u količinama od 41,0 do 65,6 mm), najviše su dnevne temperature nekoliko dana bile u rasponu od 19,4°do 21,0°C (5.4.-8.4. 2022.)! Prema najavama, kiša je ponovno padala 9. travnja o.g. na svim mjestima u Međimurju u količini od 6,6 mm (Kotoriba – istočni dio Međimurja) do 21,4 mm (Železna Gora – zapadni dio Međimurja). U središnjem je dijelu Županije tada zabilježeno od 12,4 mm (Mursko Središće) do 13,6 mm (Belica)!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za patogenezu uzročnika bolesti ozimog ječma za prve polovice mjeseca travnja 2022. godine na lokalitetima središnjeg dijela, te uz riječne doline u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-13.4. 2022.

Vlaženje lišća (min)

1.-13.4. (6.00 h) 2022.

Prosječna temperatura zraka za 1.-13.4. 2022.
Železna Gora 52,0 mm 3.460 minuta 9,86°C
Belica 44,0 mm 2.250 minuta 8,62°C
Mursko Središće 38,2 mm 4.165 minuta 8,17°C
Novakovec 30,2 mm 2.705 minuta 8,05°C
Kotoriba 37,8 mm 1.860 minuta 8,53°C
Donja Dubrava 31,2 mm 2.955 minuta 8,52°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom travnja u Međimurju očekujemo 53,5 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 10,3°C!

 

U narednim će danima najviše temperature zraka porasti na vrijednosti 19°-20°C, ali već narednog vikenda sa zračnim strujanjima očekujemo pad tih vrijednosti na 10°-14°C (16.4.-19.4. 2022.)!! Manje količine oborina moguće su narednog vikenda (<5 mm) (15.4. 2022.)! Ukupno je tijekom mjeseca travnja o.g. zabilježeno od 30,2 mm (Novakovec) do 52,0 mm oborina (Železna Gora)! Prosječna je mjesečna vlažnost zraka na mjernim lokalitetima do današnjeg dana najčešće u rasponu 66,1-72,8 %, a ukupno vlaženje biljaka u travnju traje 1.860-4.165 minuta (vidi Tablicu 1.)!

 

VAŽNO: Od početka kalendarske 2021. godine u središnjem je dijelu Međimurja zabilježeno samo  118,0 mm oborina (35,2 % manje od očekivanih količina)! Značajno manje oborina je zabilježeno u siječnju, veljači i ožujku o.g. (veljača je pritom bila iznadprosječno topla, a protekli ožujak neočekivano prohladan)! U takvim uvjetima usjevi ozimog ječma nisu jače busali niti jače razvijali vlati kao proteklih sezona. Ipak, oborine koje bilježimo nakon 31. ožujka o.g. (s mogućim novim padalinama sredinom ovog mjeseca, a moguće i sredinom narednog tjedna) povoljno utječu na rast i razvoj ozimog ječma, ali istovremeno bilježimo optimalne uvjete za naknadni razvoj uzročnika bolesti (Pyrenophora, Rynchosporium)!

Moguća epidemijska pojava i naknadni razvoj bolesti ozimog ječma ovisi o količinama i rasporedu oborina tijekom druge polovice travnja, u svibnju i prvoj polovici lipnja o.g.! Stoga obavještavamo proizvođače ozimog ječma da pregledaju zdravstveno stanje usjeva, te preporučujemo primijeniti neki od dopuštenih i dovoljno djelotvornih fungicida na važnije uzročnike bolesti (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Naročito to vrijedi za usjeve koji se uzgajaju sjetvom sjemena iz vlastite reprodukcije ili na poljima zasijanim tzv. “farmerskim sjemenom” (u takvim usjevima očekujemo jaču pojavu uzročnika bolesti).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Iskustva iz ranijih sezona pokazuju da vlažni meteorološki uvjeti tijekom mjeseca travnja i svibnja omogućuju snažniju epifitociju bolesti lista, vlati i klasa ozimog ječma, što uz nedostatak zimskih oborina, može dodatno umanjiti očekivanu količinu i kvalitetu prinosa.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

 

 

Pripremi za ispis