Obavijest voćarima

U narednim danima meteorolozi najavljuju mogućnost povremenih lokalnih oborina, što može pogodovati razvoju primarne zaraze uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaeqalis). Veću količinu oborina očekujemo u danima vikenda, stoga voćarima savjetujemo da izvrše zaštitu nasada jabuka i krušaka protiv krastavosti (Venturia inaequalis). Od fungicida predlažemo: pripravke na osnovi ditianona (Delan 700 WDG, Delan pro) ili pripravke na bazi aktivne tvari dodin: Chromodin S-65, Syllit 544 SC. Kod primjene fungicida na osnovi dodina potrebno je provjeriti mogućnost miješanja s drugim pripravcima (ne miješati sa dinokapom, uljnim pripravcima i močivim sumporom).

U uvjetima kišovitog vremena, a osobito na lokalitetima gdje je noćas zabilježena kiša, sigurniju zaštitu daju kombinacije pripravaka: Chorus 400 SC ili Pyrus uz dodatak fungicida na bazi ditianona ili cirama.

U nasadima jabuka gdje je tijekom prethodne vegetacije zabilježena jaka zaraza pepelnicom (Podosphaera leucotricha) postoji veliki infektivni potencijal za infekcije iz zaraženih pupova, stoga na tim lokalitetima, do početka cvatnje, predlažemo primjenu pripravaka na osnovi sumpora ili primjenu fungicida Nimrod 25 EC.

Ukoliko se koristi pripravak Nimrod 25 EC ne preporuča se miješanje s pripravcima na bazi mankozeba, propineba i metirama, također nije poželjna njegova primjena tijekom cvatnje.

Za preventivno suzbijanje pepelnice moguća je primjena pripravaka na bazi sumpora. U nasadima jabuka gdje je prisutna zaraza kalifornijskom štitastom uši (Quadraspidiotus perniciosus) može se primijeniti insekticid Pyxal EC, Closer, Proximo ili Brai.

Zabilježena je aktivnost prezimljujuće populacije jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum). U nasadima jabuka gdje je prisutna zaraza s jabučnom krvavom uši, prije početka cvatnje predlažemo primjenu pripravka Closer. Budući da ovaj štetnik prezimljava na korjenovom vratu i korjenovim izdancima, za učinkovitu zaštitu potrebno je rasprskivače prskalica usmjeriti prema tim dijelovima stabla.

Podsjećamo korisnike Mjere 10.1.13. (metoda konfuzije) da je prije cvatnje, a najkasnije do 1.  svibnja postave dispenzere. Voćari koji su korisnici Mjere 10.1.12. (korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki) dužni su u nasadima jabuke klopke postaviti do 15.travnja.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Suzana Slovic, dipl.ing.  

                                                E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Pripremi za ispis