Obavijest proizvođačima jabuka

Ovih dana su pale poveće količine oborina, ponegdje sve zajedno i do 100 l/mm2. Budući se jabuka nalazi u stadiju skore cvatnje, upozoravamo voćare, kako su to uvjeti za infekcije uzročnikom ekonomski najznačajnije bolesti –  krastavosti jabuke (Venturia inaequalis).

Stoga preporučujemo zaštitu nasada s jednim od dozvoljenih sistemičnih pripravaka: Difcor, Argo, Difenzone, Indar 5 EW, Score 250 EC ili s nekim drugim prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Za produženo djelovanja navedenim sistemicima dobro je dodati jedan od preventivnih pripravaka: Dithane M-45, Mankozeb, Pinnozeb M-45, Star 80, Delan 700 WDG, Delan Pro ili neki drugi prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.   

      E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Pripremi za ispis