Obavijest proizvođačima koštićavog voća

Na većini lokaliteta breskve, trešnje i nektarine su u fenofazi početka cvatnje. S početkom cvatnje koštićavog voća potrebno je izvršiti tretiranje protiv monilije (Monilinia laxa) uzročnika paleži i sušenja cvata i rodnih grančica. Najosjetljivije voćne vrste su marelice, višnje, šljive i breskve. Uzročnik bolesti prezimljuje na zaraženim granama, a zaraza se najlakše ostvaruje preko dijelova cvijeta uz prisutnost kiše. Osim provođenja kemijskih mjera zaštite (tablica 1.), potrebno je mehanički odstraniti zaražene mladice.

Meteorolozi sredinom tjedna najavljuju oborine, što će pogodovati će razvoju zaraze uzročnikom kovrčavosti lista (Taphrina deformans). Najosjetljivija faza je od vremena kada se lisni pupovi počnu otvarati i vidi se 3-4 mm zelenog vrha listića pa do faze kraja cvatnje.

Prije najavljenih oborina za suzbijanje kovrčavosti lista preporučujemo primjenu organskih fungicida: Nativo 75 WG, Difcor, Argo, Ziram 76 WG ili Scab 480 SC.

Tablica 1: Pripravci za suzbijanje uzročnika sušenja rodnih grančica i paleži cvata  (Monilinia laxa)

Voćna vrsta Djelatna tvar Pripravak
Koštićavo voće boskalid+piraklostrobin Signum
Šljiva Fenheksamid Teldor SC 500
ciprodinil + fludioksonil Switch 62,5 WG
fenbukonazol Indar 5 EW
difenkonazol Difcor
ciprodinil Chorus 50
tiofanat-metil Topsin M500 SC
miklobutanil Systhane 20 EW
trifloksistrobin + tebukonazol Nativo 75 WG
Breskva fenheksamid Teldor SC 500
ciprodinil + fludioksonil Switch 62,5 WG
fenbukonazol Indar 5 EW
ciprodinil Chorus 50
fluopiram + tebukonazol Luna expirience
miklobutanil Systhane 20 EW
trifloksistrobin + tebukonazol Nativo 75 WG
Nektarina ciprodinil + fludioksonil Switch 62,5 WG
ciprodinil Chorus 50
miklobutanil Systhane 20 EW
trifloksistrobin + tebukonazol Nativo 75 WG
Marelica fenbukonazol Indar 5 EW
difenkonazol Difcor
ciprodinil Chorus 50
fenheksamid Teldor SC 500
ciprodinil + fludioksonil Switch 62,5 WG
miklobutanil Systhane 20 EW
trifloksistrobin + tebukonazol Nativo 75 WG
Trešnja fenheksamid Teldor SC 500
ciprodinil + fludioksonil Switch 62,5 WG
ciprodinil Chorus 50
fluopiram + tebukonazol Luna expirience
fenbukonazol Indar 5 EW
trifloksistrobin + tebukonazol Nativo 75 WG
Višnja ciprodinil Chorus 75 WG
ciprodinil Chorus 50
tiofanat-metil Topsin M500 SC
fluopiram + tebukonazol Luna expirience

U nasadima šljive, s početkom cvatnje, mogu se postavljati bijele ljepljive ploče za praćenje populacije šljivinih osica. Korisnici Mjere 10, koji primjenjuju operaciju 10.1.12. – korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (KFK) u nasadima šljive imaju obavezu da do 1. travnja postave bijele ljepljive ploče za praćenje šljivine osice.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Suzana Slovic, dipl.ing.     

 E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

 

Pripremi za ispis