Obavijest proizvođačima uljane repice

Prije 40-ak dana (10.2. 2022.) upućena je obavijest proizvođačima uljane repice o potrebi praćenja ekonomski značajnijih štetnika već krajem zime, a naročito proljetnih repičinih pipa (Ceutorhynchus), a isto je ponovljeno prije 8 dana (15.3. 2022.). Naime, neobično je toplo bilo u prve dvije dekade proteklog mjeseca veljače (naročito u danima 04.2., 09.2., 15.2., 17.2. i 18.2. o.g., jer su tada najviše dnevne temperature u središnjem dijelu Županije bile u rasponu od 14,6° do 16,4°C)! Neki proizvođači uljane repice tih su dana provodili usmjereno suzbijanje navedenih štetnika na poljima gdje su uočili kritične brojeve, ali na mnogim poljima tih dana mjere zaštite nisu provedene. Meteorološki uvjeti su nakon 22. veljače o.g. bili bitno drukčiji u odnosu na prve dvije dekade, zahladnilo je, pa su jutarnje temperature u svim danima od 22.2. do 15.3. o.g. uz riječne doline u Međimurju s negativnim vrijednostima (najhladnije jutro je bilo dana 12.3. 2022. s vrijednostima uz riječne doline od -10,8° do -11,2°C). Zbog hladnih zračnih strujanja i dnevne su bile niže od 10°C tijekom najvećeg broja dana u razdoblju 25.2.-12.3. 2022.! Prosječna temperatura zraka u prvoj polovici ovog mjeseca iznosila je samo 0,8°C (-4,8°C hladnije od prosjeka) (ovogodišnja prva polovica mjeseca ožujka jedna od najhladnijih u povijesti mjerenja). Najviše dnevne temperature zadnja su dva dana u porastu 14-17°C, ali jutra su prethodna 4 dana ponovno vrlo hladna s najnižim temperaturama uz riječne doline s vrijednostima od -5,4° do -6,9°C! Narednih će tjedan dana najviše dnevne temperature dosezati vrijednosti 19-20°C a jutra više neće biti tako hladna (uz pozitivne vrijednosti 2-5°C)!

Većina je proizvođača uljane repice obavila prihrane usjeva još sredinom veljače o.g., jer su zadnje oborine u količinama većim od 15 mm zabilježene 15.2. 2022.! Naknadno značajnih padalina nismo zabilježili, te su zemljišta vrlo suha! Već od kraja prve dekade ovog mjeseca na poljima uljane repice koja su prihranjena krajem zime vidljivi su cvjetni pupovi pokriveni lišćem (D1).

Budući je prva polovica mjeseca ožujka bila neobično prohladna, pri takvim uvjetima u usjevima uljane repice nije zabilježena aktivnost štetnika životinjskog podrijetla (neželjenih kukaca).

Zbog najavljenog zatopljenja u narednih sedam dana do najviših vrijednosti 20°C proizvođačima uljane repice preporučujemo redovito pratiti prvu pojavu i brojnost repičina sjajnika (Brassicogethes aeneus)! To je mali kukac (2-2,5 mm) čvrsta tijela, tamno-plave boje i metalna sjaja. Ovaj štetnik prezimi kao odrasli kukac uz rubove polja, a čim temperature zraka budu veće od 12°C traže polja uljane repice gdje počinje razvoj cvjetnih pupova. Oštećuju pupove uljane repice dok su potpuno zatvoreni u zbijenom cvatu  pokrivenom lišćem (kritično razdoblje na napad repičina sjajnika su razvojni stadiji usjeva D1 do E)! Štetnik odlaže jaja u pupove, a ličinka se razvija unutar njih. Što je raniji napad na cvjetne pupove, to je šteta u usjevu uljane repice veća! U vrijeme dok su cvjetni pupovi još pokriveni lišćem (stadij D1) već 0,8-1 odrasli kukac po terminalnom cvatu može nanijeti veće štete!

Stoga proizvođače uljane repice obavještavamo da u narednim danima s porastom dnevnih temperatura zraka očekujemo pojavu i štetnost repičina sjajnika (Brassicogethes aeneus), pa je potrebno redovito pratiti njihovu pojavu i brojnost, te prema potrebi poduzeti mjere suzbijanja dopuštenim insekticidima za tu namjenu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Tablica 1. Kritično brojevi repičina sjajnika (Brassicogethes aeneus) ovisno o stadiju razvoja usjeva:

Razvojni stadij uljane repice Kritičan broj repičina sjajnika
Stadij D1 (pupovi još pokriveni lišćem) 0,8-1 kukac po terminalnom cvatu
Stadij D2 (pupovi još stisnuti) 1-1,5 kukac po terminalnom cvatu
Stadij E (početak diferencijacije pupova) 2-3 kukca po terminalnom cvatu
Stadij F1 (početak cvatnje) Ne koristiti insekticide!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti ekonomski značajnijeg nametnika repičina sjajnika (Brassicogethes aeneus) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u središnjoj su Hrvatskoj je određeni postotak (od 16 do 90 %) populacije ovog štetnika rezistentno (otporno) na primjenu djelatnih tvari iz skupine sintetskih piretroida (esfenvalerat, deltametrin, lambda-cihalotrin, cipermetrin) (izvor: Agronomski fakultet Zagreb) (https://rezistentnost-szb-hr)!

 Usmjereno kemijsko suzbijanje je važno provesti barem (najkasnije) desetak dana prije početka cvatnje uljane repice, što je važno i radi zaštite oprašivača (domaće pčele)!

Neke skupine insekticida (npr. sintetski piretroidi) ograničene su u integriranoj zaštiti bilja na najviše jednu primjenu tijekom sezone, a sukladno novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN14/14) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) svi poljoprivrednici od početka 2016. moraju na svojim površinama provoditi načela integrirane zaštite bilja!

VAŽNO: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

U prvom smo dijelu protekle zime 2021./22. bilježili nešto povoljnije uvjete za početni razvoj uzročnika bolesti uljane repice (zbog nešto većih količina oborina u studenom protekle 2021.), ali naknadno su zabilježene količine oborina bile vrlo male: u posljednjih 36 dana značajnije oborina u nismo zabilježili, a narednih tjedan dana kišu ne očekujemo!

Za razliku od prethodnih sezona proizvođače uljane repice obavještavamo da nakon skrivenog zimskog razdoblja ne očekujemo moguću jaču pojava prvih simptoma uzročnika bolesti, koje se prema iskustvima iz ranijih godina uspješno razvijaju na nezaštićenim usjevima tijekom zadnje dekade ožujka (npr. bijela i suha trulež, siva plijesan, crna pjegavost) (Phoma, Botrytis, Alternaria)! Na lokalitetima gdje se često uzgaja uljana repica (u plodoredu s drugim krstašicama) pronađena je protekle sezone pojava kupusne kile (Plasmodiophora brassicae). Na mogući intenzitet pojave bolesti uljane repice najviše će utjecati količina i raspored oborina u narednih mjesec dana.

Moguću pojavu simptoma ovih bolesti preporučujemo pratiti na poljima uz lokalitete blizu rijeka Mure i Drave, te bi samo prema stvarnoj potrebi trebalo primijeniti neki od dopuštenih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis