Obavijest proizvođačima uljane repice

Prije nešto više od mjesec dana (10.2. 2022.) upućena je prva ovogodišnja obavijest proizvođačima uljane repice o potrebi zdravstvenih pregleda usjeva na pojavu proljetnih repičinih pipa (Ceutorhynchus) (15-tak dana ranije nego protekle 2021. sezone)! Naime, neobično je toplo bilo u danima 04.2., 09.2., 15.2., 17.2. i 18.2. o.g., jer su najviše dnevne temperature tada u središnjem dijelu Županije bile u rasponu od 14,6° do 16,4°C! Proizvođači uljane repice koji su uočili kritične brojeve navedenih kasno-zimskih štetnika tih su dana provodili usmjereno suzbijanje, ali na mnogim poljima tih dana mjere zaštite nisu provedene.

Meteorološki uvjeti su nakon 22. veljače o.g. bili bitno drukčiji u odnosu na prve dvije dekade, zahladnilo je, pa su jutarnje temperature u svim danima od 22.2. do 15.3. o.g. uz riječne doline u Međimurju s negativnim vrijednostima (najhladnije jutro je bilo dana 12.3. 2022. s vrijednostima uz riječne doline od -10,8° do -11,2°C). Zbog hladnih zračnih strujanja i dnevne su bile niže od 10°C tijekom najvećeg broja dana u razdoblju 25.2.-12.3. 2022.! Prosječna temperatura zraka u prvoj polovici ovog mjeseca iznosila je samo 0,8°C (-4,8°C hladnije od prosjeka) (ovogodišnja prva polovica mjeseca ožujka jedna od najhladnijih u povijesti mjerenja). Nakon 20. veljače o.g. temperatura tla na dubini 7 cm spustila se od 6,7° na svega 3,2°C! U tom razdoblju nisu bili optimalni uvjeti za usmjereno suzbijanje štetnika uljane repice! Ali, tijekom jučerašnjeg dana najviše temperature zraka porasle su na vrijednosti 15,3°C a isto očekujemo u naredna tri dana.

Stoga proizvođačima uljane repice, koji sredinom mjeseca veljače o.g. nisu provodili prve mjere usmjerenog suzbijanja proljetnih repičinih pira (Ceutorhynchus), u narednim danima preporučujemo provjeriti brojnost nametnika (poželjno se uz vizualne preglede postavljati žute ljepljive ploče ili žute posude) (prvo se pojavljuju štetne pipe, a tek naknadno repičin sjajnik) (Brassicogethes aeneus), te prema potrebi provesti mjere usmjerene zaštite dopuštenim insekticidima za tu namjenu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Budući je na našem tržištu registriran manji broj pripravaka (iz tri različite skupine) za suzbijanje štetnika uljane repice, birati sredstva i kombinacije prema boljem postranom učinku na dominantne štetnike.

VAŽNO: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Od početka ove kalendarske godine umjesto očekivanih 101,3 mm u središnjem smo Međimurju zabilježili smo samo 39,4 mm oborina (61,1 % manje oborina od očekivanja). U takvim je uvjetima manja opasnost od ranije pojave gljivičnih bolesti uljane repice (npr. bijela i suha trulež, siva plijesan, crna pjegavost) (Phoma, Botrytis, Alternaria). Na mogući jači intenzitet pojave uzročnika bolesti uljane repice najviše će utjecati količina i raspored oborina u narednih 60-tak dana, a moguće mjere suzbijanja bolesti uljane repice valja planirati na nezaštićenim poljima sa usmjerenim mjerama suzbijanja repičina sjajnika (Brassicogethes aeneus) – ovisno o meteorološkim uvjetima krajem mjeseca ožujka o.g.!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis