Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Obilaskom usjeva ozimih žitarica utvrđen je intezivni porast korova (mišjakinja, mrtva kopriva, kamilica, slakoperka, mišji repak i dr.).

Poljoprivredni proizvođači koji nisu obavili jesenski tretman herbicidima, a čiji se usjevi nalaze u fazi busanja trebali bi u narednom povoljnijem vremenskom razdoblju izvršiti tretman.

Neki od herbicida  koje mogu koristiti do završetka stadija busanja/do 2 koljenca: Alister New (pšenica, pšenoraž, pir), Biathlon 4 D (pšenica, ječam, pšenoraž, zob,  raž, pir), Tornado Forte (pšenica, ječam, pšenoraž), Tolurex 50 EC (pšenica, ječam), Pallas 75 WG (pšenica, raž, pšenoraž), Lector Delta (pšenica, ječam raž, pšenoraž), Lancelot 450 WG (pšenica, ječam, zob), Saracen Max ( pšenica, ječam, zob, pšrnoraž), Corello Duo (pšenica, raž, pšenoraž, pir), Axial 50 EC (pšenica, ječam), Foxtrot (pšenica, ječam) i dr.

Kod primjene herbicida dnevna temperatura trebala bi biti  iznad 5 ̊ C, a noćna ne ispod 0 ̊ C.

Kod primjene treba voditi računa da travnati korovi ne bi trebali preći fazu od 1-3 lista, a kod širokolisnih korova fazu 2-4 razvijena lista.

Porastom temperatura nastaju uvjeti za razvoj i širenje bolesti pa treba redovito pregledavati usjeve i prema potrebi provesti prvi tretman protiv bolesti nekim od registriranih fungicida.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

 

                                                                                                             Sanja Vuković dipl.ing.agr.
sanja.vukovic@mps.hr

 

Pripremi za ispis