Obavijest vlasnicima plantažnih nasada bresaka, nektarina, trešanja i šljiva, te manjih i mješovitih voćnih nasada uz okućnice ili vikendice

Tablica 1. Prosječne mjesečne temperature (°C) i mjesečne oborine (mm) tijekom proteklog zimskog razdoblja 2021./2022. godine u središnjem dijelu Međimurja uz riječnu dolinu:

Razdoblje i izmjerene vrijednosti studeni 2021. prosinac 2021. siječanj 2022. **veljača 2022.
Temp. °C Oborine

mm

Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm
2021./2022. 5,3°C 82,6 2,1°C 59,2 0,5°C 16,0 4,7°C 17,4
*Prosjek 4,2°C 72,7 0,9°C 53,9 0,1°C 30,6 0,7°C 43,3
Razlika (±) +1,1°C +9,9 +1,2°C +5,3 +0,4°C -27,3 +4,0°C -25,9

*višegodišnji očekivani prosjek u okolici Čakovca; **izmjereno do 21.2. 2022. u 6.00 sati!

U razdoblju od početka studenog 2021. do početka druge dekade veljače 2022. u središnjem dijelu Međimurja je palo 175,2 mm padalina a prosječna je temperatura zraka u tom zimskom razdoblju iznosila 3,2°C. U odnosu na višegodišnje prosjeke spomenuta količina oborina je tek nešto veća od očekivanja (+18,0 mm) (zbog nešto većih količina zabilježenih tijekom studenog 2021.), a pritom je “zimska” temperatura bila +1,7°C veća od mnogogodišnje vrijednosti! U prve dvije dekade mjeseca veljače 2022. zabilježili smo u okolici Čakovca samo 17,4 mm oborina, a prosječna temperatura zraka ovog mjeseca pritom iznosi čak 4,7°C (vidi Tablicu 1.). Neobično je toplo bilo u danima 04.2., 09.2., 15.2., 17.2. i 18.2. o.g., jer su najviše dnevne temperature tada bile u rasponu od 14,6° do 16,4°C! Suma prosječnih temperatura zraka od početka ove kalendarske do jučerašnjeg je dana (1.1.-20.2. 2022.) iznosila 140,2°C!

Zbog iznadprosječno tople zime 2021./2022. (vidi Tablicu 1.) na zimskim  pupovima bresaka i nektarina već je neko vrijeme vidljiv razvojni stadij B, odnosno početak bubrenja pupova. Značajnije oborine (do 30-ak mm) koje su bile najavljene proteklog vikenda (19.2.) nismo u Međimurju zabilježili! Nakon jutrošnjeg južnog vjetra, moguće su oborine tijekom dana (15-ak mm). Naknadno će popodne zbog sjevernog vjetra biti nešto svježije vrijeme. Jutra će narednih dana biti s vrijednostima tek nešto većim negativne (0° do 3°C)!

U takvim uvjetima većina vlasnika plantažnih voćnjaka i manjih mješovitih nasada uz okućnice i vikendice je obavila ili u narednom razdoblju planira završiti zimsku rezidbu (naročito u manjim nasadima)!

U narednom razdoblju (nakon zimske rezidbe) valja planirati i početi provoditi prve usmjerene zaštite bakarnim pripravcima. Vremenski će uvjeti u narednih tjedan dana moguće biti optimalni: najniže jutarnje temperature tek nešto više ili jednake 0°C, a dnevne će vrijednosti u narednih tjedan dana iznositi 6° do 13C°! Pojedinih dana ovog tjedna očekujemo vjetar brzine 10 m/s, što neće biti optimalno za moguće mjere zaštite (za moguće prve mjere zaštite koštičavog voća birati mirnije dane, s temperaturama zraka >5°C)!

Protekle smo 2021. godine u razdoblju od početka travnja do kraja kolovoza zabilježili 431,4 mm nejednoliko raspoređenih količina oborina (najmanje u lipnju, a najviše u svibnju i kolovozu), pa je ponovno pojava nekih gljivičnih bolesti na koštičavim voćkama uočena u slabije zaštićenim nasadima. Među njima ističemo trulež plodova (Monilinia laxa, Monilinia fructigena, Monilinia fructicola) (naročito u nasadima gdje nisu suzbijani uzročnici “crvljivosti” plodova), kozičavost lišća trešanja i višnje (Blumeriella jaapii), te šupljikavost lišća (Stigmina carpophilla)! Važno je prilikom zimske rezidbe ukloniti sve osušene grančice ili grane i zaostale “mumificirane” plodove u krošnjama (skupiti ih i uništiti zakopavanjem ili spaljivanjem). Povišenu koncentraciju registriranih bakarnih pripravaka (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) je potrebno primijeniti u vrijeme bubrenja, a prije samog otvaranja zimskih pupova koštičavih voćaka. Moguće je koristiti dopuštena sredstva za zaštitu bilja, a za amatersku se primjenu na manjim se površinama ili pojedinačnim stablima često koristi kombinacija bakra i mineralnog (parafinskog) ulja!

 VAŽNO: sve voćare i druge poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Aplikaciju je potrebno provesti za mirnog vremena, pri temperaturama zraka većim od 5°C i povišenoj relativnoj vlažnosti zraka, uz nešto veći utrošak škropiva. U manjim nasadima uz okućnice ili vikendice ove zaštitne mjere je moguće obaviti na većini voćnih vrsta. Pojedinačne voćke uz okućnice preporučujemo “okupati” zaštitnim bakarnim sredstvima u kombinaciji s mineralnim/parafinskim uljem. U plantažnim nasadima bresaka i nektarina važno je prije narednih najavljenih oborina planirati i preventivno suzbijati uzročnika kovrčavosti lišća (Taphrina deformans), dok je kod šljiva, trešnje i višnje primjenu bakarnih pripravaka moguće odgoditi do razdoblja neposredno prije otvaranja zimskih pupova. U plantažnim nasadima u punoj rodnosti utrošiti barem 600-700 litara škropiva/ha.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis