Obavijest vinogradarima

Vinogradare upućujemo na pregled nasada:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
 

ESCA

odumrle trsove preporučamo ukloniti iz nasada, trsove koje pokazuju tipične simptome a ostavljaju se u nasadu preporučamo VIDLJIVO OZNAČITI kako bi bili prepoznatljivi u vrijeme rezidbe radi poduzimanja preventivnih mjera
ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

OBVEZA: REDOVNO PREGLEDAVANJE VINOVE LOZE NA SIMPTOME

moguće trenutno uočljivi simptomi:

NEDOZRIJEVANJE MLADICA

(vidi obavijest od 16.06.2021.); MOLIMO JAVITI SUMLJIVE POJAVE

 

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu obvezno je poštivanje pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Pripremi za ispis