Obavijest proizvođačima luka

Tijekom listopada i studenog sade se lukovice (lučice) jesenskog luka.

Prije sadnje može se provesti zaštita od bolesti (Pythium spp.) tretiranjem sa pripravkom APRON XL 350 ES (metalaksil M). Primjenjuje se u količini od 0,5 ml sredstva na 1 kg sjemena. Sjeme tretirano aktivnom tvari metalaksil-M, ne smije se sijati na otvorenom prostoru nakon 1. 6. 2021. sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2020/617 od 5. svibnja 2020. o produljenju odobrenja aktivne tvari metalaksil-M i ograničavanju uporabe sjemena tretiranog sredstvima za zaštitu bilja koja sadržavaju metalaksil-M.

Zaštita od korova može se provesti primjenom herbicida:

STOMP AQUA (pendimetalin). Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) kada se luk nalazi u stadiju razvoja “biča” (BBCH 10) u količini 2,5 – 3,0 l/ha, uz trošak 200-600 l vode po hektru. Maksimalno jedno tretiranje u sezoni.

CHALLENGE 600 (aklonifen).

Primjena u luku nakon sadnje prije nicanja (BBCH 00-03) u količini 2,5 l/ha ili u odvojenoj primjeni nakon sadnje prije nicanja u količini 1,5 l/ha i druga primjena u stadiju 5 listova u količini 1,0 l/ha. Utrošak vode 150-400 l/ha.

LENTAGRAN 45 WP (piridat). Primjenjuje se nakon nicanja u najvećoj količini do 2 kg/ha. Preporuka je tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka (između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista). Radi postizanja bolje učinkovitosti, može se koristiti i u razdijeljenoj („split aplikaciji“).

Povećanjem razvojnih stadija korova povećava se količina sredstva potrebna za suzbijanje pa se u stadijima razvoja korova 3 listova i više primjenjuje jednokratno.

Dvokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju razvoja 1 – 2 razvijena lista u količini 1 kg/ha te drugi puta u količini 1 kg/ha 10-14 dana kasnije.

Trokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju kotiledona do razvijenog jednog lista u količini 0,5 kg/ha te još dva puta u količini 0,5 kg/ha u razmaku 7 do 10 dana. Utrošak vode je od 200 do 600 l/ha. Kod primjene u razdijeljenoj (split) primjeni maksimalna količina sredstva ne smije prelaziti 2 kg/ha.

 

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Pripremi za ispis