Obavijest proizvođačima uljane repice

Od zadnjeg tjedna mjeseca kolovoza do kraja prve dekade mjeseca rujna traju optimalni rokovi sjetve uljane repice na području SZ Hrvatske.

Nakon što smo u danim 10.-16. kolovoza 2021. zabilježili peti ovogodišnji “toplinski udar” (u središnjem je Međimurju tada svakodnevno najviša temperatura zraka bila u rasponu 31,4°-35,9°C!), tijekom druge polovici mjeseca kolovoza 2021. dominiralo je ne previše vruće i sparno vremensko razdoblje. Najviše su dnevne temperature zraka u razdoblju 17.-30. kolovoza 2021. najčešće bile u rasponu 19,5-27,7°C (samo tijekom dva dana najviša je temperatura tih dana bila 31,0-32,3°C). Prosječne dnevne vrijednosti vlažnosti zraka na lokalitetima uz riječne doline su u danima 17.-30. kolovoza 2021. bile u rasponu 78,5-99,7 %! Oborina je tijekom mjeseca kolovoza o.g. na mjernim mjestima u zapadnom i nekim dijelovima središnjeg Međimurju bilo iznad očekivanja (vidi Tablicu 1.)(npr. Železna Gora, Mursko Središće, Belica)! Ipak, na većini mjesta u istočnom Međimurju je palo mane oborina od višegodišnjeg prosjeka (npr. Kotoriba, Donja Dubrava, Novakovec)! U drugoj polovici kolovoza o.g. kiša je u oborinama većim od 10 mm u tri navrata (osim u istočnom dijelu Županije), a najviše 26.8. 2021.!

Tablica 1. Neki mjerni podatci tijekom većeg dijela mjeseca kolovoza 2021. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Oborine (mm) 1.-30.8.

(do 6.00 h)

Vlaženje lišća (min) 1.-30.8.

(do 6.00 h)

Prosječna temperatura zraka 1.-30.8. Prosječna vlažnost zraka 1.-30.8.
Železna Gora 133,2 mm 9.755 minuta 19,54°C 79,71 %
Belica 116,6 mm 7.875 minuta 19,91°C 81,50 %
Mursko Središće 121,6 mm 20.835 minuta 19,44°C 85,10 %
Novakovec 40,2 mm 11.485 minuta 19,39°C 84,92 %
Kotoriba 65,6 mm 12.895 minuta 19,47°C 78,00 %
Donja Dubrava 63,8 mm 18.100 minuta 20,00°C 78,41 %

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca kolovoza u Međimurju očekujemo 80,4 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 19,8°C!

Pritom je temperatura tla na dubini 7 cm u zadnjoj dekadi kolovoza o.g. pala sa vrijednosti 23°C na 17,3°C, a kapacitet tla za vodu iznosi 13,3-28,4 %!

Jutra će nadalje u narednim danima biti svježa, sa temperaturama 8-13°C, a najviše dnevne vrijednosti iznosit će 23-25°C! Moguće su nove manje količine oborine tijekom sutrašnjeg popodneva,!

Uz dovoljno vlage u površinskim slojevima zemljišta (naročito u zapadnim i nekim dijelovima središnjeg Međimurja), te dnevne temperature iznad 20°C, očekujemo brzo klijanje i nicanje usjeva uljane repice u svega nekoliko dana!

Uljana repica je usjev gustog sklopa koji za razliku od drugih industrijskih ratarskih usjeva relativno dobro konkurira porastu korova. Ipak, u uvjetima nešto rjeđeg sklopa na kakve sijemo suvremene hibride i moguće slabijeg jesensko-zimskog porasta bienalni korovi mogu pričiniti štete. Također, proteklih je sezona na nekim poljima gdje se u plodoredu uljana repica sije nakon krušnih žitarica samonikla pšenica bila neželjena biljna vrsta u glavnom usjevu!

Prema dominantnim korovima na parcelama (a prema iskustvima iz ranijih sezona) proizvođačima uljane repice u narednom razdoblju preporučujemo suzbijanje korova odabirom registriranih pripravaka za tu namjenu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Najčešće se pritom koriste zemljišni herbicidi (primjena nakon sjetve a prije nicanja usjeva ili pre-em) dopušteni za primjenu u usjevima uljane repice u našoj zemlji, od koji se neki mogu primijeniti prema dopuštenju i nakon nicanja usjeva uljane repice (post-em). Zemljišnim herbicidima se ne mogu uspješno suzbijati višegodišnji (“rizomni”) korovi. Za dobru djelotvornost zemljišnih herbicida bita je količina i raspored oborina (optimalna vlažnost zemljišta), te dobra pripremljenost oranica.

Ovisno o dominantnim korovima prema povijesti parcela iz prethodnih sezona proizvođači uljane repice mogu u narednom razdoblju koristiti neki od registriranih zemljišnih herbicida sukladno njihovim uputama i ograničenjima. Optimalni utrošak škropiva je 200-300 lit./ha.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Pripremi za ispis