Obavijest proizvođačima povrtnih kultura

Protiv plamenjače rajčice (Phytophthora infestans), plamenjače krastavaca  i dinje (Pseudoperonospora cubensis) može se primijeniti jedan od pripravaka kraće karence: Ortiva, Revus, Ranman top, Aliette flash, Avi WG, Equation pro i dr, pazeći na registraciju po kulturama.

Protiv pepelnice tikvenjača (Ersyphe cichorariarum, Sphaerotheca fuliginea, Podosphaera xanthii), primijeniti jedan od pripravak: Zaftra AZT 250 SC, Nativo 75 WG, Karathane gold 350 EC, Indar 5EW i dr.

Protiv pepelnice rajčice i paprike (Leveillula taurica), primijeniti jedan od pripravaka: Nativo 75 WG, Signum i dr, pazeći na registraciju po kulturama.

Voditi računa o registraciji pripravaka po kulturama. ( http://fis/trazilicaszb/).

Protiv plamenjače tikvica (Pseudoperonospora cubensis) primijeniti jedan od pripravaka: Equation pro, Ranman 400 SC, Quadris i dr.

Protiv plamenjače paprike (Phytophthora capsici) primijeniti jedan od pripravaka: Ortiva, Tazer, Zakeo 250 SC  i dr.

Protiv plamenjače kupusnjača (Peronospora parasitica), pazeći na registraciju po kulturama, primijeniti jedan od pripravaka: Ortiva, Neoram WG, Infinito i dr.

Za praćenje populacije štetnika, savjetujemo postavljanje ljepljivih žutih i plavih ploča iznad vršnih listova, te po pojavi primijeniti dozvoljene pripravke.

Vremenske prilike pogoduju pojavi štetnika, i to lisnih ušiju, tripsa, koprivine grinje, štitastih moljaca. Prema potrebi, mogu se primijeniti dozvoljeni pripravci:

Lisne uši (Aphididae)Pirimor 50WG; Karate Zeon; Teppeki 500WG, Neemazal T/S i dr.

Kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis)- Kraft 18 EC; Vertimec 18 EC, Laser– u  večernjim satima, jer dnevna svjetlost brzo razgrađuje ove aktivne tvari.

Koprivina grinja (Tetranychus urticae)- Kraft 18 EC, Vertimec 18 EC, u večernjim satima.

Protiv stakleničkih štitastih moljaca (Trialeurodes vaporariorum) Requiem prime i dr.

Na kupusnjačama za kupusne moljce (Plutella xylostella) i Sovice (Noctuidae) : Cythrin max, Sumialfa 5 FL, Rotor super, Affirm, Demetrina 25 EC, Laser, Decis 2,5 EC, Neemazal-T/S, I dr, pazeći na registracije.

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                                               dipl ing. agr. Zrinka Krpan-Buić

                                                                               E-mail: zrinka.krpan-buic@mps.hr

Pripremi za ispis