Obavijest proizvođačima jabuka

Kiša koja je padala tijekom olujnih nevremena praćenih obilnim lokalnim pljuskovima isprala je zaštitna sredstva te je potrebno ponoviti zaštitu kasnih sorata jabuka.

Za zaštitu od pepelnice (Podosphaera leucotricha) i krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) mogu se koristiti pripravci na bazi strobilurina Stroby (karenca 35 dana), Zato plus (karenca 21 dan), Zato 50 WG (karenca 14 dana) ili kombinirani pripravci Nativo 75 WG, Luna expirience (karenca 14 dana).

Za zaštitu od različitih uzročnika truleži plodova prednost dajemo pripravcima navedenim u tablici.

Aktivna tvar Pripravak Spektar djelovanja Karenca

kaptan Caption 80 WG, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG krastavost, trulež plodova, gorka trulež plodova 21 dan

tiofanat-metil Topsin M 500 trulež ploda 14 dana

fludioksonil Geoxe siva i plava plijesan, crna, smeđa i gorka trulež 3 dana

fluopiram

tebukonazol Luna expirience pepelnica, krastavost, alternarijska pjegavost 14 dana

trifloksistrobin

tebukonazol Nativo 75 WG krastavost, pepelnica, koncentrična pjegavost 14 dana

piraklostrobin

boskalid Bellis krastavost, pepelnica, skladišne bolesti 7 dana za jabuke za hladnjaču; 14 dana za jabuke za tržište

I dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) i nekih vrsta savijača kožice ploda pa preporučamo ponoviti zaštiu nekim od registriranih insekticida za suzbijanje jabučnog savijača: Dipel DF, Madex, Granupom (bez karence), Carpovirusine EVO 2 (karenca 3 dana) Affirm, Affirm opti, Delegate 250 WG (karenca 7 dana), Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Voliam targo (karenca 14 dana), Imidan 50 WG (karenca 28 dana) i dr.

U pojedinim nasadima zabilježen je jak napad crvenog voćnog pauka i hrđaste grinje te je potrebno redovito obavljati kontrolu populacije navedenih štetnika i prema potrebi provesti suzbijanje akaricidom.

Vodite računa o karenci i maksimalnom dozvoljenom broju tretiranja odabranih pripravaka!

Radi zaštite pčela prije primjene insekticida obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji, a tretiranje obavite u vrijeme kada pčele ne lete.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pripremi za ispis