BERBA DUHANA

Berba duhana ove godine znatno kasni u odnosu na prošlu godinu. Svake godine duhan se počeo brati krajem lipnja, ali ove godine berba je počela oko 15. srpnja. Razlog je proljetna hladnoća u plastenicima i kasnija sadnja iz razloga što je u svibnju bilo dosta oborina i većina poljoprivrednika nije mogla  sadnju obaviti u optimalnom roku.

Nakon presađivanja presadnica, u polju nije bilo dovoljno vlage što je negativno utjecalo na rast i razvoj biljke.

Količina oborina na mjernoj stanici Slatina u svibnju iznosila je 50 mm, a prosječna mjesečna temperatura bila je 20,5 ℃.

Ukupna količina oborina u lipnju iznosila je 13 mm, a prosječna temperatura zraka iznosila je 28,8 ℃. Od 1. do 15. srpnja palo je svega 11 mm oborima, a u isto vrijeme prosječna temperatura zraka bila je 31,8 ℃. Manjak oborina uz izrazito visoku temperaturu zraka uzrokovao je zastoj u rastu.

Pod nepovoljnim uvjetima duhan je prerano završio vegetativnu fazu što je rezultiralo manjom visinom stabljike i manjim brojem listova.

Oborine u narednom periodu mogle bi pozitivno utjecati na visinu i broj listova onih biljaka kod kojih još nije došlo do cvatnje, ali sazrijevanje i berba tih listova će kasniti u odnosu na optimalne rokove.

Duhan se može brati ručno i strojno. Za ručno branje potrebno je dosta radne snage koje danas nedostaje i zbog tih razloga poljoprivrednici se opredjeljuju za strojnu berbu (kombajni) koje je u našoj Županiji sve više.

Za zadovoljavajući prinos duhana potrebno je da se na jednoj biljci razvije 25 do 30 normalno razvijenih listova.

Na većini površina prinos će biti upola manji, lošija kvaliteta, a samim time i umanjen dohodak poljoprivrednicima.

Oko 30% proizvođača duhana koristi sustav za navodnjavanje i kod njih je znatno smanjen rizik proizvodnje, a prinos i kvaliteta duhana su znatno bolji.

 

Mirjana Rastija Novak, mag.ing.agr.

Pripremi za ispis