Obavijest vinogradarima

Zbog fenološkog stadija vinove loze i veličine bobica, prestaje opasnost od zaraze bobica s peronosporom (Plasmopara viticola). Bobice su na direktu zarazu peronosporom osjetljive dok ne postignu 2/3 prirodne veličine ovisno o pojedinoj sorti. U ovom je razdoblju moguća zaraza peteljkovine i vršnog lišća. Radi očuvanja lisne mase, u zaštiti protiv peronospore, predlažemo primjenu fungicida kontaktnog mehanizma djelovanja: na bazi: mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Manfil 80 WP, Pencozeb 75 DG, Dithane DG neotec), metirama (Polyram DF), folpeta (Folpan 80 WDG, Futura 50 WP, Solofol). U narednom periodu moguća jeprimjena pripravaka na bazi bakra.

U narednim danima meteorolozi najavljuju porast temperature zraka, što će uz visoku vlažnost zraka pogodovati razvoju pepelnice vinove loze. Stoga predlažemo primijeniti: Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Collis SC, Luna Expirience, Difcor, Kusabi i sl.

Prilikom odabira  fungicida  prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.

U vrijeme promjene boje i mekšanja bobica, za zaštitu od sive plijesni ( Botrytis cinerea) može se koristiti jedan od pripravaka: Switch 62,5 EC( karenca 21 dan), Teldor SC 500 ( K- 21 dan), Geoxe ( K-21) ili Cantus  ( K-28 dana) .

Podsjećamo na važnost praćenja brojnosti populacije američkog cvrčka u zaraženom i sigurnosnom području.

Ukoliko se tijekom srpnja na žutim ljepljivim pločama utvrdi prisutnost cvrčka, preporuka je da se krajem srpnja ili početkom kolovoza provede tretiranje američkog cvrčka.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

Vesna.Bradic@mps.hr

Pripremi za ispis