Obavijest vinogradarima

Za zaštitu od kasne plamenjače ( Plasmopara viticola) na vršnom lišću i zapercima vinove loze, preporučujemo provesti posljednje prskanje protiv ove bolesti krajem mjeseca srpnja. Za to posljednje tretiranje može se koristiti jedan od sistemika, kao što su Mildicut 25 SC (K 21), Ridomil Gold MZ Pepite (K 28), Alfil Duplo (K 28), Manoxanil (K 28) i sl.ili pak jedan od pripravaka na bazi bakra ( K-35 dana).

Pepelnica ( Erysiphae necator) i dalje može napasti bobe, sve dok ne počnu mekšati i mijenjati boju. Neki pripravci kraće karence za zaštitu od pepelnice vinove loze: Luna Expirience (K 14), Luna Privilege (K 21), Dynali (K 21), Kristal KS (K 28), Collis (K 28), Kusabi (K 28),  Talendo (K 28). Pripravcima za zaštitu od pepelnice u posljednjem tretiranju ne dodavati pripravke na bazi sumpora.

U vrijeme promjene boje i mekšanja bobica, za zaštitu od sive plijesni ( Botrytis cinerea) može se koristiti jedan od pripravaka: Switch 62,5 EC( karenca 21 dan), Teldor SC 500 ( K- 21 dan), Geoxe ( K-21) ili Cantus  ( K-28 dana) .

Na različitim lokacijama bilježimo različite ulove američkog cvrčka.

Obavezno je postavljanje žutih ploča u vinograde radi praćenja brojnosti ovog štetnika Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje vodeći, sukladno Naredbi (NN63/19) vodeći računa o karenci insekticida i početku berbe grožđa!

Zbog zaštite pčela potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu te zaštitu obaviti u večernjim satima.

Za suzbijanje američkog cvrška koristiti insekticide:  Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL,  Cythrin Max,  Avaunt EC, AbantoKrisant EC Asset five, Piretro Natura

Prije kombiniranja više pripravaka za zaštitu bilja, raspitajte se o mogućnostima miješanja ( kompatibilnosti).

Pripravke koristite isključivo prema FIS bazi podataka i sukladno uputstvima dobivenim uz sredstvo prilikom kupnje.

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Pripremi za ispis