ODRŽANE PREZENTACIJE O MOGUĆNOSTIMA OBNOVE POLJOPRIVREDNOG POTENCIJALA, KROZ NATJEČAJ 5.2.1.

Za poljoprivrednike potresom pogođenog područja 13. i 14. srpnja 2021. u Sisku, Petrinji i Glini, djelatnici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva održali su prezentacije o mogućnostima i uvjetima obnove poljoprivrednog potencijala kroz Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ te mogućnosti ostvarenja avansne garancije HBOR-a kroz spomenuti Natječaj.

Na prezentacijama/radionicama sudjelovalo je oko 50 poljoprivrednika, koji su ukazali na probleme pri prijavi na natječaj, prikupljanju dokumentacije i problematiku koju očekuju pri realizaciji aktivnosti.

 

Pripremio:

Marko Mraović, dipl. oec.

Pripremi za ispis