Obavijest vinogradarima

Savjetujemo da se do kraja tjedna, kada su najavljene oborine, obavi zaštita vinograda protiv plamenjače (Plasmopara viticola) korištenjem jednog od slijedećih pripravaka: Reboot, Profiler WG, Pergado F ili MZ, Amaline flow, Electis WG, Acrobat MZ WG, Mikal Flash WG, Alfil Duplo, Momentum Trio, Winner WP,  i sl.

Protiv pepelnice (Uncinula necator) može se koristiti jedan od slijedećih pripravaka: Kusabi, Systhane 20 EW ili 24E, Topas 100, Nativo WG, i sl.

Vrijeme je i za obavezno suzbijanje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) kao opasnog prenositelje fitoplazme vinove loze. Tretiranje obavite što prije. Ova mjera je obavezna radi poštivanja „Naredbe o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze“ NN 46/2017 od 12. svibnja 2017. Za suzbijanje ovoga štetnika registrirani su slijedeći pripravci: Avanut EC, Cythrin max i Asset five.

Zaštitu vinograda obavljati u večernjim ili jutarnjim satima i za mirna vremena. Temperatura zraka pri aplikaciji ne bi smjela prelaziti 24oC.

Korištene pripravke obavezno koristiti u količinama (koncentraciji) i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl.ing. agr.

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Pripremi za ispis