Obavijest voćarima

Proizvođačima višnje i trešnje koji su imali berbu, savjetujemo izvršiti kombiniranu  zaštitu  i to: protiv kozičavosti (Blumeriella jaapii)  fungicidom na bazi mankozeba:  Dithane  DG Neotec, Dithane M-45, Pinozeb M-45  ili fungicidom Delan 700 WDG, Chromodin S-65.  Uz navedeni fungicid dodati pripravak na bazi aminokiselina.

Proizvođačima bresaka i nektarina preporučamo protiv pepelnice (Podosphaera panosa) i truleži ploda ( Monilinia spp.) primijeniti  fungicid:  Nativo (karenca 7 dana) ili Luna experience (karenca 3 dana) djeluju na obje bolesti.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Pripremi za ispis