Obavijest vinogradarima

Od posljednje zaštite vinove loze prevladavalo je razdoblje bez oborina s temperaturama zraka iznad 30°C koje trenutno ne pogoduju širenju zaraze peronosporom vinove loze (Plasmopara viticola) te se u zaštiti mogu primijeniti fungicidi kontaktnog načina djelovanja na bazi a.t. mankozeb (Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Manfil 80 WP, Pencozeb 75 DG, Dithane DG neotec), metirama (Polyram DF), folpeta (Folpan 80 WDG, Futura 50 WP, Solofol).

Protiv pepelnice (Erysiphe necator) primijeniti:  Domark ME, Nativo WG, Mystic EC, , Collis SC, Luna Expirience, Difcor, Dynali EC, Kusabi i sl.

Ukoliko se primjenjuju sredstva na bazi  sumpora voditi brigu da sredstva na bazi sumpora mogu na temperaturi zraka iznad 25˚C  uzrokovati fitotoksične promjene.

Pripravcima na bazi mankozeba uskoro će biti ukinuta registracija (4.7.2021.), krajnji rok za primjenu zaliha je 4.1.2022.

Na sortama koje zatvaraju grozd za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) primjeniti botriticide:  Pyrus 400 SC, Teldor, Cantus, Swich, Chorus 75 WG i dr.

Praćenje  pojave američkog cvrčka provodi se postavljanjem žutih ljepljivih ploča na srednju armaturnu žicu, a  zamjenjuju svaka dva do tri tjedna.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

                                                                                                                                              Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                                                              Vesna.Bradic@mps.hr

Pripremi za ispis