Obavijest vinogradarima

Obilaskom vinograda utvrđeno je da su neke sorte vinove loze završile sa cvatnjom i formirane su bobice dok su druge u završetku cvatnje. Zadnje oborine bile su 21.06.2021., a prema prognozi očekuju se krajem ovog tjedna. U slabije štićenim vinogradima primjećeni su simptomi plamenjače (Plasmopara viticola) – uljne pjege sa sporulacijom i na naličju lista vidljiva je bijela prevlaka. Vidljiv je intenzivan porast lisne mase stoga biljni organi ostaju duže vlažni i ostvaruju se uvjeti za sekundarno širenje bolesti. Za suzbijanje bolesti preporuča se:

Forum star, Acrobat MZ, Orvego, Ridomil gold MZ Pepite, Galben F, Fantic F, Folpan gold.

Visoka relativna vlaga zraka koja prema današnjim podacima u procjeku prelazi 81 % te visoke dnevne temperature omogućuju razvoj pepelnice (Unicinula necator). Preproruča se upotrijebiti:  Dynalli EC, Collis SC, Luna experience, Difcor, Nativo WG, Domark ME, Mystic EC i dr.

U vinogradima je potrebno izvršiti tretiranje ličinki L3 stadija američkog cvrčka dozvoljenim insekticidima: Decis 2,5 EC; Sumialfa SL, Cytrin max, Avaunt EC, Abanto, Kristant EC, Pyregard, Asset five.

U ekološkoj proizvodnji dozvoljeni su: Abanto, Kristant EC Piretro natura, Pyregard i Asset five.

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN48/2018)  u demarkiranim područjima obavezno je praćenje i suzbijanje američkog cvrčka. 

Suzbijanja vektora u demarkiranom području moraju provoditi svi posjednici vinove loze jer naknadno širenje ove bolesti nije moguće zaustaviti!

Drugo tretiranje provesti ličinki obaviti 2-3 tjedna nakon prvog tretiranja!

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja tek po završetku cvatnje, u doba dana kad pčele ne lete, cvjetni podrast  prije primjene insekticida treba bit pokošen.

Sredstva za zaštitu bilja se trebaju primijeniti po uputama proizvođača u u skladu s FIS –om. Informacije o registriranim sredstvima dostupne su putem internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Primjenu sredstava za ZB mogu provoditi samo osobe s položenim ispitom o sigurnim rukovanju pesticidima  te  s po propisima pregledanim uređajima. Ambalaža sredstava za ZB se mora čuvati i odložiti na propisan način na za to unaprijed dogovorenim mjestima uz prateći list. Obavezno je vođenje i čuvanje Evidencije za uporabu sredstava za zaštitu bilja – čuvati 3 godine u konvencionalnoj proizvodnji i 5 godina u ekološkoj proizvodnji.

                                                           Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                           Sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis