Obavijest proizvođačima jagoda

Nasade jagoda treba redovito pregledati i pratiti pojavu štetnika i bolesti da se odradi pravovremena zaštita od istih, a pazeći na karence za primijenjena sredstva za zaštitu bilja. U nasadima u kojima je završeno branje mogu se koristiti registrirana sredstva dužih karenci.

Radi lakšeg praćenja štetnika u nasadima poželjno je postaviti ljepljive žute i plave ploče malo iznad listova i redovito pratiti promjene na pločama.

Protiv pepelnice jagode (Podosphaera aphanis syn. Oidium sp.,  Sphaerotheca macularis) preventivno primijeniti registrirane pripravke sa kraćom karencom: Ortiva, Karathane gold 350EC, Quadris, Pointer ili Zakeo 250 SC ili od dužih karenci: Score 250 EC i dr. registrirani.

Protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) primijeniti pripravke Pyrus 400 SC, Signum, ili Geoxe.

Kod pojave crvenog pauka (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od pripravaka registriranih za tu namjenu kao Milbeknock, Kraft 18 EC ili Vertimec 18 EC (na otvorenom) ili Vertimec pro (u zaštićenom), i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ovu aktivnu tvar.

Kod pojave tripsa (Frankliniella spp.) primijeniti jedan od registriranih pripravaka kao što su Laser i Kraft (primjena za oba pripravka samo u večernjim satima) ili Poleci plus.

U slučaju pojave lisnih uši (Aphididae) primijeniti pripravke registrirane za primjenu, a kratkih karenci: Decis 100 Ec, Poleci plus, Scatto, Rotor super i dr. registrirani.

Na malim površinama za sve bolesti lista korisna je mjera sakupljanja i spaljivanja zaraženih listova. Zaštitu kemijskim sredstvima treba započeti čim se primijete prvi simptomi, pazeći na registracije sredstava i karence.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Pripremi za ispis