Obavijest vlasnicima plantažnih nasada lijeske

Posljednja uputa za zaštitu plantažnih nasada lijeske od uzročnika bolesti i štetnih organizama upućena je prije od tri tjedna (2.6. 2021.). U prve dvije dekade lipnja o.g. zabilježili smo na većini lokaliteta značajno manje oborina od očekivanja (na nekim mjernim mjestima palo je < 5 % mjesečnog prosjeka) (npr. Mursko Središće, Železna Gora) (vidi Tablicu 1.)! Posljednjih su tjedan dana najviše vrijednosti temperature zraka svakodnevno u rasponu 31,3-35,2°C! Prosječna je lipanjska temperatura na nekim mjernim mjestima već 2,8°C veća od očekivanje mnogogodišnje vrijednosti (npr. Železna Gora)! Svi biljni usjevi i nasadi izloženi su toplinskom šoku, pa je potrebno provoditi navodnjavanje! Uz južni vjetar najviše temperature zraka očekujemo tijekom sutrašnjeg dana! Moguće manje količine oborina očekujemo tijekom narednog vikenda!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih promjena lijeske u prve dvije dekade  mjeseca lipnja 2021. godine nekim mjernim lokalitetima u zapadnom središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-23.6. 2021.

Vlaženje lišća (min)

1.-23.6. (6.00 h) 2021.

Vlažnost zraka %

1.-23.6. 2021.

Prosječna temperatura zraka za 1.-23.6. 2021.
Železna Gora 4,4 mm 1.185 minuta 62,22 % 21,21°C
Belica 18,0 mm 1.710 minuta 74,05 % 20,75°C
Mursko Središće 5,2 mm 8.960 minuta 73,09 % 20,60°C
Novakovec 12,2 mm 2.235 minuta 73,35 % 20,47°C
Kotoriba 10,2 mm 3.960 minuta 67,00 % 20,55°C
Donja Dubrava 8,4 mm 6.215 minuta 68,13 % 21,03°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

Sparno je, pa na lokalitetima uz riječne doline prosječna vlažnost zraka u prve dvije dekade lipnja iznosi 73-74 %!

Najvažniji tehnološki štetnik protiv kojeg u nasadima lijeske tijekom vegetacije (od sredine ili kraja svibnja do početka ili sredine mjeseca srpnja) poduzimamo više puta mjere usmjerene zaštite je ljeskotoč iz skupine štetnih pipa (uzročnik “crvljivosti” plodova) (Cucurlio nucum). Smatra se da su izravni gubici od ishrane ličinki jezgrom lješnjaka manje od posrednih šteta koje nastaju zbog naknadnog razvoja uzročnika truleži plodova. Ubodna mjesta na plodovima lijeske ulazno su mjesto za infekcije različitim gljivičnim bolestima, posebno ako tijekom svibnja i lipnja bilježimo kišno razdoblje (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria)! U takvim je uvjetima zabilježeno propadanje više od 50 % uroda lijeske zbog razvoja truleži plodova. Za suzbijanje ove skupine bolesti (“trulež plodova” lijeske) preporučujemo tijekom druge polovice lipnja nastaviti primjenu dopuštenih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Primjenu jednog od dopuštenih bakarnih fungicida u plantažnim nasadima lijeske tijekom lipnja zbog toplinskog šoka ne preporučujemo (bakarne pripravke ne koristiti kada biljke trpe toplinski šok od visokih temperatura ili nedostatka vlage)! Moguće je u narednim (završnim) aplikacijama u nasadima lijeske planirati korištenje mikro-bioloških pripravka (npr. koji sadrže Bacillus subtilis i sl.)!

Istovremeno se moraju poduzeti i mjere suzbijanja ljeskotoča (Cucurlio nucum),  primjenom dopuštenih insekticida za suzbijanje ovog nametnika u lijeskama (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Važno je štetnu vrstu ljeskotoč suzbijati preventivno u više navrata u kritičnom razdoblju (od sredine svibnja do sredine srpnja), a prije zabilježenih šteta.

Također, zadnjih godina u voćarstvu, pa tako i u nasadima lijeske, bilježimo rast populacije nekih fitofagnih vrsta stjenica (npr. Gonocerus, Palomena, Dolycoris). Zbog svibanjske svježine i oborina fito-fagne stjenice ove sezone primjećujemo u većoj mjeri tijekom lipnja! Stjenice sišu biljne sokove, u staničje slinom ispuštaju toksine i onemogućavaju normalan razvoj plodova, a naknadno se na plodovima lijeske oštećenim stjenicama također razvija trulež (npr. Nematospora). Preporučujemo birati insekticide koji pored suzbijanja ljeskotoča, posredno umanjuju i štetnost stjenica. U ekološkoj proizvodnji lijeske dopuštenje za suzbijanje štetnih stjenica imaju botanički (biljni) pripravci (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis