Obavijest vinogradarima

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018) svi posjednici vinove loze moraju provesti suzbijanje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball).

Prvo suzbijanje američkog cvrčka provodi se kada su ličinke u L3 razvojnom stadiju, a upravo takve u vinogradima nalazimo od 18. lipnja.

Za tu namjenu su u Hrvatskoj registrirani insekticidi Avaunt, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max te ekološki insekticid Abanto, Krisant EC, Pyregard i Asset Five.

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja  po završetku cvatnje, u doba dana kad pčele ne lete te da u vinogradu prije primjene insekticida bude pokošen cvjetni podrast.

Zbog ekstremno visoke temperature zraka primjenu sredstava za zaštitu bilja najbolje je obaviti u vrlo ranim jutarnjim satima kada je najhladnije. To je osobito važno kod primjene navedenih  insekticida dozvoljenih u ekološkoj proizvodnji.

Nakon provedenog tretiranja postavite tuge ljepljive ploče u vinograd kako biste mogli pratiti uspješnost suzbijanja ličinki američkog cvrčka. Zbog izrazito visoke temperature zraka vrlo je vjerojatna manja učinkovitost insekticida.

Za biljke u stresu zbog visoke temperature zraka preporučamo primjenu fizioloških biostimulatora.

Za zaštitu vinove loze od plamenjače vinove po završetku  cvatnje preporučamo sistemične fungicide Folpan gold, Forum star, Acrobat MZ, Orvego, Metomor F, Diflunova, Ridomil Gold MZ Pepite, Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M, Armetil M, Magma triple, Momentum trio i slične.

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Luna Expirience , Dynali, Nativo 75 WG, Mystic EC, Vivando, Talendo, Talendo extra, Stroby WG, Folicur EW 250, Indar 5 EW, Domark 40 ME, i sl.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

  mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pripremi za ispis