Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke prošlo je 12 dana. Vinova loza je u fazi završetka cvatnje. Nakon cvatnje  potrebno je provesti zaštitu vinove loze protiv plamenjače  (Plasmopara viticola),  budući da vremenske prilike  pogoduju razvoju infekcije i širenju ove bolesti. Za zaštitu moguće primijeniti jedan od fungicida: Acrobat MZ, Mikal Flash, Mikal premium, Forum star, Pergado D, Ridomil Gold MZ Pepite,  Galben M i dr

Za zaštitu od pepelnice (Eyisiphe necator) može se primijeniti jedan od slijedećih fungicida: Luna expirience, Vivando, Folicur 250 EC, Indar 5 EW, Nativo WG i dr.

Vrlo je važno pri suzbijanju pepelnice ne koristiti isti fungicidni pripravak dva puta tijekom sezone!

Za zaštitu vinove loze od infekcije botritisom ili sivom plijesni (Botriytis cinerea) primijeniti jedan od botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Chorus 75 WG i dr.

Zlatna žutica vinove loze (Flavescence doree) najopasnija je bolest vinove loze u Europi .U vinogradima u kojima se pojavi brzo se širi vektorom ili prijenosnikom , američkim cvrčkom (Scafoideus taitanus).

Pregledom vinove loze u proteklom periodu pronalazili smo ličinke mlađih stadija američkog cvrčka (Scaphoideus titanus ) na području naše županije. Za očekivati je da će narednih dana pojaviti ličinka L3 stadija.

Stoga je potrebno izvršiti zaštitu protiv ovog štetnika jednim od insekticida :Decis 2,5 EC, Avaunt EC, Cythrin max, Asset five i dr.

-prvo tretiranje se obavlja u skladu sa uputama koje se donose i rokovima koji se određuju na temelju redovitog praćenja pojave i razvoja američkog cvrčka.

-drugo tretiranje se obavlja 2-3 tjedna nakon prvog

-treće ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika.

Radi zaštite pčela, prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu!

 Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

 

Pripremi za ispis