Obavijest vinogradarima

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (Grapevine Flavescense dorée) NN 48/2018.(NAREDBA) upućujemo posjednike vinove loze na području Primorsko-goranske županije (NEZARAŽENO PODRUČJE) da su obvezni provoditi PREVENTIVNE MJERE koje obuhvaćaju:

 

  • SUSTAVNO PREGLEDAVATI GLAVNE BILJKE DOMAĆINE; VINOVU LOZU, KRIŽANCE RODA VITIS, OBIČNU PAVITINU, RADI UOČAVANJA SIMPTOMA KOJI UPUĆUJU NA ZARAZU FITOPLAZMOM
  • U MATIČNIM NASADIMA I RASADNICIMA VINOVE LOZE REDOVITO PRATITI PRISUTNOST VEKTORA AMERIČKOG CVRČKA ŽUTIM LJEPLJIVIM PLOČAMA
  • SUZBIJATI VEKTORA AKO SE UTVRDI NJEGOVA PRISUTNOST U VINOGRADIMA, MATIČNIM NASADIMA I RASADNICIMA PREMA NAREDBI
  • U SLUČAJU SUMNJE NA ZARAZU OBAVEZNO OBAVIJESTITI NADLEŽNOG FITOSANITARNOG INSPEKTORA
  • POSJEDNIK BILJA OBVEZAN JE ZAPUŠTENI VINOGRAD PRIVESTI POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI TE GA REDOVITO OBRAĐIVATI I ODRŽAVATIU SKLADU S ODREDBAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU (NN 20/18)

Za dopunjeni (verzija broj 2) Akcijski plan za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice za razdoblje od 2018. do 2021. klikni (ovdje).

Vinogradari (osim rasadnika i matičnih nasada) na području PGŽ nisu obvezni prema Naredbi pratiti žutim pločama američkog cvrčaka ali to SVAKAKO PREPORUČAMO KAKO BI DA BI MOGLI UTVRDITI NJEGOVU PRISUTNOST.

Ploče se postavljaju krajem lipnja/početkom srpnja, na srednju žicu, ranije u svrhu praćenja američkog cvrčka odraslih oblika. Ranije se ploče mogu postaviti u svrhu praćenja drugih štetnika, pa u tom slučaju preporučamo, da se krajem lipnja/početkom srpnja one dopune i/ili zamijene novima. U vinogradima do 10 ha za praćenje se postavlja 3 ploče koje potrebno mijenjati svaka 2-3 tjedna ili prema potrebi do kraja rujna.

U sklopu IPP/NAP poslova i ove godine pratimo prisutnost/pojavnost američkog cvrčka.

PREGLED PRISUTNOSTI IMAGA AMERIČKOG CVRČKA PREMA NAŠIM PRAĆENJIMA:

U vegetacijskoj sezoni 2018. godine na području Primorsko-goranske županije prema našim praćenjima zabilježena je prisutnost američkog cvrčka u niskoj populaciji samo na području otoka Krka-Vrbnik-LOKALITET VRBNIČKO POLJE.

LOKALITET PRISUTNOST AMERIČKOG CVRČKA U SEZONI 2018.
Otok Krk-Jurandvor
Otok Krk-Vrbnik-Vrbničko polje +
Vinodol
Selce
Matulji-Zvoneća
Otok Rab-Barbat
Otok Rab-Kampor
Otok Rab-Mundanije

 

U vegetacijskoj sezoni 2019. godine na području Primorsko-goranske županije prema našim praćenjima zabilježena je prisutnost američkog cvrčka u niskoj populaciji NA PODRUČJU VRBNIKA, KRKA, ZVONEĆA, KASTVA I VINODOLA.

LOKALITET PRISUTNOST AMERIČKOG CVRČKA U SEZONI 2019.
Otok Krk-Jurandvor
Otok Krk-Vrbničko polje +
Otok Krk-Krk-Kimpi +
Kastav +
Vinodol +
Selce
Matulji-Zvoneća +
Otok Cres-Cres
Otok Lošinj-Punta Križa
Otok Rab-Barbat
Otok Rab-Kampor
Otok Rab-Mundanije

 

U vegetacijskoj sezoni 2020. godine na području Primorsko-goranske županije prema našim praćenjima zabilježena je prisutnost američkog cvrčka i dalje u niskoj populaciji NA PODRUČJU OTOKA KRKA-VRBNIK-LOKALITET VRBNIČKO POLJE, MATULJA-LOKALITET ZVONEĆA, KASTVA I VINODOLA te porast populacije na području OTOKA KRKA-KRK-LOKALITET KIMPI.

LOKALITET PRISUTNOST AMERIČKOG CVRČKA U SEZONI 2020.
Otok Krk-Jurandvor
Otok Krk-Punat
Otok Krk-Vrbničko polje +
Otok Krk-Krk Kimpi +++
Kastav +
Matulji-Zvoneća +
Mošćenička Draga
Crikvenica
Selce
Vinodol +
Otok Cres-Cres
Otok Mali Lošinj-Punta Križa
Otok Rab-Barbat
Otok Rab-Kampor
Otok Rab-Mundanije

 

Uzorci vektora američkog cvrčka S.titanus koje je prikupio HAPIH sa područja Primorsko-goranske županije i rezultati analize u 2020. godine:

mjesto uzorkovanja broj uzoraka S.titanus rezultat analize
LUKOVDOL 1 NEGATIVAN
KASTAV 1 NEGATIVAN

Izvor:HAPIH-Centar za zaštitu bilja, prosinac 2020.

Simptomi žutice vinove loze pojavljuju se krajem lipnja i vidljivi su do kraja vegetacije. Kod većine sorti rubovi lišća uvijaju se prema naličju i list poprima karakteristični KOPLJAST IZGLED. Lisna plojka kod bijelih sorti požuti, a kod crvenih sorti pocrveni, promjena boje počinje od žile lista i obuhvaćaju žile, dijelovi lista mogu i nekrotizirati. Lišće je uslijed nagomilavanja ugljikohidrata krto pa se kod stiskanja u ruci mrvi.

Zlatnu žuticu vinove loze prenosi  američki cvrčak (Scaphoideus titanus), kojeg je potrebno obavezno suzbijati u demarkiranim područjima (ZARAŽENOM I SIGURNOSNOM PODRUČJU)!!!

 

U NEZARAŽENOM PODRUČJU SUZBIJANJE AMERIČKOG CVRČKA U VINOGRADIMA PROVODI SE AKO SE UTVRDI NJEGOVA PRISUTNOST!!!

Zainteresirani vinogradari koji imaju vinograde izvan navedenih praćenih područja mogu svoje postavljene ploče skinuti (tijekom srpnja, kolovoza, rujna), omotati prozirnom kuhinjskom folijom i donijeti na pregled u Ispostavu Čavle radi utvrđivanja prisutnosti američkog cvrčka.

U tablici pregled insekticida za suzbijanje američkog cvrčka na dan 16.06.2021. (izvor FIS)

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV  K ŠTETNI ORGANIZAM NAČIN DJELOVANJA  

NAPOMENA

deltametrin DECIS 2,5 EC 21 pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac, američki cvrčak kontaktno tretiranje nakon cvatnje vinove loze do fenološke faze kada bobice dosegnu veličinu graška (BBCH 71 do 75); kasnija primjena nije dozvoljena;  dozvoljeno je 1 tretiranje u sezoni; u rasadnicima vinove loze i matičnim vinogradima dozvoljene su 2 aplikacije u jednoj sezoni rasta
esfenvalerat SUMIALFA 5 FL 21 g.moljci, lozina zlatica, američki cvrčak, medeći cvrčak kontaktno američki cvrčak 3-4 tjedna nakon izlaska iz jaja; za ostale štetnike 1 primjena u vegetaciji
cipermetrin CYTHRIN MAX 21 grožđani moljci, lozin zeleni cvrčak, američki cvrčak, grozdov savijač, cigaraš kontaktno, želučano maksimalno 1 primjena tijekom vegetacije
indoksakarb AVAUNT EC 10 pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac, grozdov savijač, zeleni lozin cvrčak, američki cvrčak kontaktno, želučano djelomično suzbija a.cvrčka, može se primijeniti do kraja srpnja; nikada se ne primjenjuje u cvatnji; može se primijeniti najviše 3 puta u vegetaciji uz razmak između primjena od 10 dana
piretrini PYREGARD

(PIRETRO NATURA)

3 američki cvrčak, cvrčak kontaktno, želučano primjena nakon cvatnje, maksimalno 2 puta u toku vegetacije
piretrini ABANTO 3 američki cvrčak, cvrčak kontaktno, želučano primjena nakon cvatnje, maksimalno 2 puta u toku vegetacije
piretrini KRISANT EC 3 američki cvrčak, cvrčak kontaktno, želučano primjena nakon cvatnje, maksimalno 2 puta u toku vegetacije
piretrini ASSET FIVE 1 pepeljasti grožđani moljac, žuti grožđani moljac,

cvrčci, američki cvrčak

kontaktno maksimalno 3 puta u toku vegetacije

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

 

Pripremi za ispis