Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

Tijekom vikenda zabilježene su oborine lokalnog karaktera različitog intenziteta. Na većini lokacija zabilježene su infekcije slabijeg ili srednjeg intenziteta, a u voćnjacima nalazimo dosta pjega  krastavosti jabuka  (Venturia inaequalis) .

Zbog svega navedenog preporučamo  ponoviti zaštitu sa pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja koji imaju kurativni učinak. Predlažemo primjenu sistemičnih fungicida na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone), fenbukonazola (Indar 5 EW).  Sistemični pripravci na bazi difenkonazola i fenbukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke.

Sistemičnim pripravcima potrebno je dodati neki od preventivnih pripravaka

kaptana : Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG,  Scab 480 SC, Caption 80 WG

ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro)

mankozeba*: Dithane M-45, Dithane DG neotec, Pinnozeb M-45,Manfil- 75 WG, Manfil 80-WP, Star  80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb, Indofil 80,Cadillac 80 WP,

*Krajnji rok za prodaju zaliha 4.10.2021. Krajnji rok za primjenu zaliha  4.1.2022.

Za preventivno suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha)  na lokacijama gdje je slaba zaraza ,može provoditi pripravacima na bazi sumpora: Cosavet DF, Chromosul 80, Thiovit jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Sumpor SC-80, Brimflo, Sulgran, Microthiol special disperss. Kod primjene sumpora voditi računa da dnevne temperature ne prelaze 25 °C  zbog moguće fitotoksičnosti.

Prošli tjedan zabilježen je let  leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) te je  potrebno je ponoviti primjenu insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis