Obavijest vinogradarima

Obavještavamo vinogradare da vinova loza ima velik porast, a za petak je najavljena kiše te bi prije kiše trebalo izvršiti zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator).

Za zaštitu od plamenjače primijeniti jedan od fungicida: Mikal flash, Mikal Premium F, Forum star. Acrobat MZ WG, Ridomil gold MZ pepite.

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristit fungicidi kao što su Nativo WG, Indar 5 EW, Collis , Folicur EW 250 i dr

Suzbijanje grozdovih moljaca nije potrebno.

Pratimo pojavu i razvoj američkog cvrčka koji je vektor širenja vrlo opasne fitoplazme zlatne žutice vinove loze. Za sada pronalazimo ličinke 1 i 2 stadija, a suzbijanje se provodi kada ličinke budu u trećem stadiju.

Sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

Pripremi za ispis