Obavijest za voćare

U nasadima jabuka i krušaka potrebno je nastaviti zaštitu od uzročnika bolesti čađavosti lista i ploda (Venturia inaequalis) i pepelnice na jabukama (Podosphaera leucotricha).

Za zaštitu preporučujemo kombinaciju sistemičnih: Indar 5EW, Difcor, Score 250EC, Scala i dr. i preventivnih pripravaka: Polyram DF, Captan 80 WG, Delan 700WDG i dr.

U nasadima jabuke za suzbijanje pepelnice može se koristiti: Stroby WG , Luna experience i dr. uz obavezno mehaničko odstranjivanje zaraženih vrhova mladica.

Za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) može se koristiti Coragen 20 SC, Insegar 25WP, Affirm opti, Imidan 50 WG, Mospilan 20 SP.

Porastom temperatura pratiti pojavnost crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), i primijeniti jedan od akaricida.

Prije svake upotrebe obavezno pročitati upute proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

 

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Pripremi za ispis