Obavijest proizvođačima koštičavog voća (breskva, nektarina, šljiva)

Učestale oborine tijekom svibnja pogodovale su razvoju bolesti lista koštićavog voća, ponajprije šupljikavosti lista (Stigmina carpophila). Za suzbijanje šupljikavosti lista na koštićavom voću mogu se primijeniti pripravci na osnovi kaptana (Captan WP 50 i Kastor). Fungicid Delan 700 WDG ima dopuštenje za suzbijanje šupljikavoti lista na breskvi, nektarini i marelici.

Od početka svibnja u nasadima bresaka bilježimo let breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella), a u nasadima šljiva let šljivinog savijača (Cydia funebrana). Iako je većina nasada znatno stradala od mraza, preostali mali broj plodova ugrožen je od navedenih štetnika.

U nasadima breskve za suzbijanje breskvinog savijača dopušteni su: Avaunt EC (karenca 7 dana), Affirm (karenca 7 dana), Affirm opti (karenca 14 dana), Imidan 50 WG (karenca 14 dana), Coragen 20 SC (karenca 14 dana) , Delegate 250 WG (karenca 7 dana).

Pripravci Affirm opti, Coragen 20 SC i Delegate 250 WG dopušteni su za suzbijanje šljivinog savijača.

Pregledom nasada koštičavog voća uočena je  jaka pojava lisnih ušiju  (Aphididae). Voćarima predlažemo pregled nasada i ukoliko se utvrdi  5 % napadnutih izbojaka, potrebno je izvršiti tretiranje nekim od slijedećih pripravaka:

Za suzbijanje lisnih uši na breskvi i nektarini dopuštenje imaju insekticidi: Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG, Movento, Closer, a na šljivi: Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG ili Movento.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 Suzana Slovic, dipl.ing.    

    E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis