Obavijest proizvođačima salate na otvorenom

Salata u vanjskom uzgoju u intenzivnom porastu. Preporuka je uzgajivačima salate na otvorenom da izvrše preventivnu zaštitu protiv plamenjače, bijele truleži i sive plijesni. Biljke mogu biti napadnute u svim fazama razvoja. Simptomi bijele truleži su truljenje biljke i gusti bijeli micelij na korijenovom vratu u kojem nastaju crni sklerociji, a simptomi sive plijesni su truljenje donjih listova i korjenovog vrata. Zaraženi dijelovi su prekriveni sivom nakupinom micelija. Preventivna zaštita protiv navedenih bolesti ograničenje navodnjavanja i sprječavanje zadržavanja vode u tlu,  odstranjivanje bolesnih biljaka, sadnja biljaka na foliju i gredice, plodored. Kemijska zaštita fungicidima koji su registrirani;

  • siva plijesan: POLYVERSUM, SERENADE ASO, SWITCH 62,5 WG, TELDOR SC 500, GEOXE, SERENADE ASO, SIGNUM, PYRUS 400 SC, SCALA
  • bijela trulež : SWITCH 62,5 WG, TELDOR SC 500, GEOXE, SERCADIS PLUS, SERENADE ASO, POLYVERSUM, SIGNUM
  • plamenjača: AVI WG, PERGADO MZ, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, ACROBAT MZ WG, ORTIVA, REVUS, POLYRAM DF, ORVEGO, RIDOMIL GOLD R, ZAKEO 250 SC, ZAFTRA AZT 250 SC, AIRONE SC i drugi dopušteni na stranici http://fis.mps.hr

Porastom temperatura javljaju se i štetnici. Potrebno je postaviti plave ljepljive ploče u nasadu za kontrolu pojave štetnika. U slučaju pojave na usjevu primijeniti neki od insekticida dozvoljenih na salati na otvorenom; RUNNER 240 SC, MOVENTO, APACHE, KRISANT EC, PIRETRO NATURA, ASSET FIVE, AFFIRM i drugi dopušteni !

Odabrani sredstvo potrebno je prilagoditi datumu  berbe salate !

Sve dozvoljene pripravke, zajedno sa uputama, registracijama i dozvolama mogu se pronaći na linku http://fis.mps.hr .Važno je voditi računa o karenci primijenjenog sredstva, sve korištene pripravke upisivati u evidenciju sredstava za zaštitu bilja. Pridržavati se uputa na etiketi primijenjenog sredstva!

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis